W pierwszym artykule na temat dopełniacza wprowadziliśmy nadrzędną zasadę, że „dopełnienie, które w zdaniu twierdzącym ma formę biernika, w zdaniu zaprzeczonym przybiera postać dopełniacza”. Dzisiaj zajmiemy się zagadnieniem łączliwości składniowej czasowników z przypadkami.

  Przeciętny zjadacz chleba nie zastanawia się nad tym, czy czasownik szukać łączy się z rzeczownikiem w bierniku (kogo? co?) czy w dopełniaczu (kogo? czego?). Gdy żyjemy w Polsce i posługujemy się językiem polskim na co dzień, szczegółowa wiedza na temat łączliwości czasowników z przypadkami nie jest nam do niczego potrzebna.

  Większość rodzimych użytkowników języka polskiego nabywa umiejętność poprawnego łączenia czasowników (przynajmniej tych podstawowych) z wybranym przypadkiem w szkole podstawowej. Oczywiście sprawa komplikuje się, gdy na co dzień stykamy się z innym językiem słowiańskim, w którym czasowniki o tym samym znaczeniu co w języku polskim, wymagają użycia innego przypadka.

  Na Zaolziu najczęściej zdarza się niepoprawne użycie biernika, zamiast dopełniacza, np.

  Brakuje adres. Poprawnie: Brakuje adresu.

  Przestrzegać regulamin. Poprawnie: Przestrzegać regulaminu.

  Potrzebuję urlop. Poprawnie: Potrzebuję urlopu.

  Warto więc zapamiętać, jakie czasowniki wymagają użycia rzeczownika w dopełniaczu, a nie w bierniku. Z dopełniaczem łączą się między innymi takie czasowniki jak: szukać, przestrzegać, brakować, unikać, potrzebować, używać, słuchać, pilnować, dolewać. Przykłady:

  • Szukam (czego?) telefonu.
  • Przestrzegam (czego?) prawa.
  • Brakuje (czego?) gotówki.
  • Unikam (czego?) kłopotów.
  • Potrzebuję (czego?) odpoczynku.
  • Używać (czego?) długopisu
  • Słuchać (czego?) muzyki
  • Pilnować (kogo?) dziecka
  • Dolewać (czego?) mleka.

  Czasowników wymagających rzeczownika w dopełniaczu jest o wiele więcej. Niestety łączliwość czasowników z określonymi przypadkami nie podlega ścisłym regułom, według których moglibyśmy je w prosty sposób opanować. Niektóre czasowniki wymagają użycia biernika, inne dopełniacza, a jeszcze inne celownika, narzędnika lub miejscownika. Jedynym sposobem gwarantującym poprawne użycie danej konstrukcji, gdy nie jesteśmy pewni swojego wyboru, jest skorzystanie ze słownika.

  (SG)

  Tagi: , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.