Historia pisma

Zwrot.cz – dwujęzyczny portal informacyjny prowadzony od roku 2013, na którym prezentowane są informacje dotyczące Polski i Czech, polskiej kultury i sztuki, szczególnie zaś informacje dotyczące życia Polaków w Republice Czeskiej.


Miesięcznik społeczno-kulturalny „Zwrot” powstał w grudniu 1949 r. w wyniku przekształcenia „Szyndziołów”, comiesięcznego dodatku do „Głosu Ludu”, w pismo Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czechosłowacji. Pierwszym redaktorem naczelnym został znany pisarz i działacz literacki Paweł Kubisz, m.in. założyciel Śląskiego Związku Literacko-Artystycznego w Czechosłowacji w 1937 r., a po wojnie (1947) Sekcji Literacko-Artystycznej przy ZG PZKO.

Od grudnia 1949 aż po czasy współczesne „Zwrot” nieprzerwanie pełni specyficzną misję kulturotwórczą w zaolziańskiej części Śląska Cieszyńskiego, wykorzystując w znacznym stopniu dorobek twórczy i badawczy regionalnego środowiska intelektualnego i literacko-artystycznego.

Niektóre publikowane na jego łamach materiały odbijały się głośnym echem także w środowiskach naukowych i twórczych poza granicami regionu. Chodzi zwłaszcza o teksty autorstwa członków Sekcji Folklorystycznej i Sekcji Literacko-Artystycznej. Jednocześnie wszystkie kolejne zespoły redakcyjne starały się uwzględniać propozycje twórcze i organizacyjne członków PZKO, zrzeszonych w miejscowych kołach. Idzie zwłaszcza o dokonania związane z ruchami śpiewaczym i teatralnym oraz zrodzone w łonie klubów młodych, kobiet i propozycji.

Komentarze
REKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.