CIESZYN / Koniec roku zazwyczaj oznacza również czas podsumowań. A dla Zamku Cieszyn będą to podsumowania nadzwyczaj przyjemne. Otrzymał on bowiem ważne wyróżnienie: odznakę honorową „Za zasługi dla Wynalazczości“.

  Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 26 listopada w Zamku Królewskim w Warszawie, a w imieniu Zamku Cieszyn odebrał ją Krzysztof Dorda, kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego. Laureatów odznaki proponuje Urząd Patentowy RP, a decyzję podejmuje Prezes Rady Ministrów. Otrzymać ją mogą instytucje, organizacje i stowarzyszenia wyróżniające się osiągnięciami na rzecz rozwoju i popularyzacji wynalazczości, nauki i techniki, kreujące postawy proinnowacyjne, propagujące działania rozwojowe i twórcze wśród społeczeństwa, a także wspierające inicjatywy mające na celu szerzenie wiedzy z zakresu ochrony własności przemysłowej.

  – Wiem, że niektórych może dziwić obecność Zamku w tym gronie. Trzeba jednak podkreślić, że Urząd Patentowy od lat docenia wkład polskich projektantów w rozwój społeczny i ekonomiczny kraju. I jest świadomy, że to środowiska związane z designem, poszukujące nowych rozwiązań, są tymi, które wyzwalają kreatywność i postawy proinnowacyjne – tłumaczy Ewa Gołębiowska, dyrektorka Zamku Cieszyn.

  W tym roku uroczysta gala wręczenia odznak honorowych przebiegała jako jeden z punktów programu obchodów jubileuszu 100. rocznicy tak ochrony własności przemysłowej w Polsce, jak również ustanowienia Urzędu Patentowego RP i zawodu rzecznika patentowego. Oprócz Zamku Cieszyn odznaczenie powędrowało także do Instytutu Wzornictwa Przemysłowego.

  kc

  Tagi: , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.