CZESKI CIESZYN / Na początku grudnia ruszył projekt, który ZG PZKO realizuje wspólnie z Wyższą Szkołą Biznesu (WSB) w Dąbrowie Górniczej oraz polskimi organizacjami pozarządowymi na Litwie i Łotwie. Do współpracy z ramienia ZG PZKO są poszukiwane osoby, które nie boją się nowych wyzwań.

Projekt „Wiedza bez barier – innowacyjne metody nauczania osób dorosłych” realizowany w ramach projektu Erasmus+ ma na celu utworzenie platformy e-learningowej służącej do pozyskiwania i podnoszenia umiejętności w zakresie języka polskiego, technologii informatycznych i przedsiębiorczości. Realizowany będzie przez dwa najbliższe lata w czterech krajach.

Utworzenie i zarządzanie platformą należy do zadań partnera wiodącego czyli WSB, natomiast pozostali partnerzy (w tym PZKO) powinni utworzyć zespół osób, które będą uczestniczyć w tworzeniu, obsługiwaniu i następnym szkoleniu członków swojej organizacji w zakresie korzystania z platformy.

Zespół zarządzający projektem Erasmus+ z ramienia ZG PZKO poszukuje osoby, która chciałaby pracować w zespole. Warunkiem jest umiejętność obsługi komputera. Za pracę przewidziane jest wynagrodzenie.

Pierwsze spotkanie z zespołem tworzącym platformę e-learningową odbędzie się w niedzielę 15 stycznia o godz. 14.00 w WSB w Cieszynie. Spotkanie prowadzić będzie  Danuta Morańska, Dyrektor Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych w WSB.

Zgłoszenia należy wysyłać do 31 grudnia 2016 pod adres: cmiel.m.cmiel@gmail.com

Tagi: , ,

Komentarze

Czytaj również


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test