CIESZYN / Międzynarodowa Konferencja Upowszechniająca podsumowująca projekt „Wiedza bez barier – innowacyjne metody nauczania osób dorosłych” odbyła się w czwartek i piątek (15-16 listopada) w Cieszynie. Organizatorem i gospodarzem była Akademia WSB, a wzięli w niej udział przedstawiciele wszystkich organizacji biorących udział w projekcie. Liderem projektu była Akademia Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, partnerami Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej, Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy w Republice Litewskiej oraz Stowarzyszenie Polaków Rodacy w Republice Łotewskiej.

Projekt, realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne, wypracował platformę internetową (www.wiedzabezbarier.eu), służącą do kompleksowego systemu kształcenia Polaków mieszkających poza granicami kraju. Platforma zawiera trzy kursy online pozwalające przy pomocy technologii informatyczno-komunikacyjnych na nabycie kompetencji związanych z nauką języka polskiego, przedsiębiorczości i zagadnień informatycznych. Powstały również e-podręczniki: vademecum dla użytkowników kursów e-learningowych oraz metodyka dla twórców tych kursów.

Pierwszy dzień konferencji przebiegał w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie i był uhonorowaniem partnerów projektu. Kolejno witał obecnych prorektor WSB Marek Walancik, który później podsumował dwa lata pracy nad projektem. Podziękowania za realizację tego przedsięwzięcia przekazał burmistrz Cieszyna Ryszard Macura. Satysfakcję ze wsparcia projektu, który służy edukacji osób dorosłych, wyraził Jakub Kozłowski, przedstawiciel Narodowej Agencji Programu Erasmus+ Edukacja dorosłych.

Wystąpili również zagraniczni partnerzy projektu. Magdalena Ćmiel z PZKO mówiła o „Tożsamości dwóch pokoleń Zaolziaków”. Tomasz Bożerocki, przedstawiciel Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, podjął temat „Możliwości platformy e-learningowej w komunikacji pamięci społecznej”. Ryszard Barkowskis, reprezentujący Stowarzyszenie Polaków Rodacy na Łotwie, zaznajomił słuchaczy z jego aktywnością w wykładzie „Budowanie polskości przez poznawanie języka przodków”. W dyskusji Leszek Richter przybliżył obecnym pracę PZKO.

Drugi dzień konferencji, w którym uczestniczyła również grupa działaczek Sekcji Kobiet ZG PZKO, przebiegał w siedzibie Wydziału Zamiejscowego WSB w Cieszynie i miał charakter roboczy. Omawiano wyniki projektu, możliwości jego promocji, trwałość i perspektywy. W panelu dyskusyjnym „Proces transferu wiedzy pomiędzy uczestnikami kształcenia pozaformalnego” wzięli udział również dziennikarze polskich mediów z Zaolzia oraz Litwy i Łotwy.

CR

 

Tagi: , , , , , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.