Zespół PZKO w składzie Ireneusz Hyrnik, Anna Piszkiewicz, Dawid Bielesz i Magdalena Ćmiel, który realizuje projekt „Wiedza bez barier – innowacyjne metody nauczania osób dorosłych” dofinansowany w ramach programu Erasmus+, zaliczył pierwsze międzynarodowe spotkanie.

Odbyło się ono 23 i 24 lutego w Dąbrowie Górniczej. Zespół PZKO wraz z zespołami partnerskimi z Polski, Litwy i Łotwy wziął udział m.in. w szkoleniach z zakresu tworzenia kursów e-learningowych, zwiedził także ciekawe miejsca w regionie.

Oficjalne rozpoczęcie międzynarodowego spotkania odbyło się w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Uczestników projektu przywitał prof. Marek Walancik, Prorektor ds. Nauki oraz Pawel Urgacz, Dyrektor Działu Współpracy z Zagranicą.

– Mamy za zadanie zrealizować wiele celów, najważniejszym z nich jest jednak spotkanie się, połączenie pokoleń i przygotowanie się do edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – powiedział na wstępie prof. Walancik.

Uczestnikom przedstawiona została historia i współczesność WSB. Następnie zaprezentowała się każda z organizacji partnerskich: PZKO, Stowarzyszenie Naukowców Polaków na Litwie oraz Stowarzyszenie „Rodacy” z Jekabpilis na Łotwie.

W myśl realizacji celu projektu, którym jest wspólne utworzenie kursu języka polskiego, zarządzania i technologii informatycznych umieszczonych na platformie e-learningowej, uczestnicy wzięli udział w szkoleniach dotyczących zasad pracy z platformą e-learningową, jej administracją, ale także przygotowaniem poszczególnych kursów i ich prowadzeniem.

Profesjonalne szkolenie poprowadziła Danuta Morańska, dyrektor Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych oraz Krzysztof Orzechowski, specjalista ds. nauczania metodyki online.

Zajęcia praktyczne odbywały się w klasopracowni komputerowej, tak więc każdy z uczestników miał dostęp do platformy e-learningowej i mógł się zapoznać z zasadami konstrukcji kursów, redagowaniem materiałów, tworzeniem materiałów multimedialnych, czy kontrolą i oceną zdobytej wiedzy.

Większość uczestników spotkania międzynarodowego nie miała do tej pory doświadczenia z zakresu tworzenia kursów e-learningowych, toteż zajęcia praktyczne okazały się niezwykle cenne, tak samo jak możliwość osobistego spotkania i tzw. burzy mózgów nt. kolejnych kroków w projekcie.

Poddana dyskusji została przede wszystkim zawartość merytoryczna poszczególnych kursów, m.in. poziom kursu języka polskiego. Partnerzy z Łotwy preferują poziom podstawowy, Polacy z Litwy i Republiki Czeskiej z kolei bardziej zaawansowany.

Na obecnym etapie realizacji projektu przebiegają konsultacje nt. rozwiązań w zakresie e-learningu, każdy z zespołów ma za zadanie ustosunkować się do treści i konstrukcji kursów, z których będzie można w przyszłości korzystać w różnych częściach świata.

Bogaty program spotkania to nie tylko szkolenia i owocne dyskusje nt. projektu. Uczestnicy mieli okazję do zwiedzenia ciekawych miejsc, takich jak Muzeum Śląskiego w Katowicach czy Muzeum Zagłębia w Będzinie.

– Cieszę się, że mogliśmy przyjechać do Polski i spotkać się z naszymi partnerami. Szkolenia były dla nas bardzo przydatne, przede wszystkim dla naszych techników. Zależy nam bardzo na utworzeniu wartościowych kursów, z którego korzystać będą nie tylko mieszkańcy Jekabpils. Przed dwoma laty zamknięto w naszym mieście ostatnią polską szkołę, dlatego najbardziej przydatny będzie dla nas kurs języka polskiego. Bardzo na niego liczymy i cieszymy się, że możemy mieć wpływ na jego formę – powiedział w trakcie spotkania Ryszard Barkowski, koordynator projektu z Łotwy.

Najbliższe spotkanie międzynarodowe odbędzie się we wrześniu br. w Republice Czeskiej, kolejne na Litwie i Łotwie. Spotkaniem podsumowującym dwuletni projekt, który zakończony zostanie w listopadzie 2018 roku, będzie międzynarodowa konferencja w Dąbrowie Górniczej.

Magdalena Ćmiel

Tagi: , , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.