Rozpoczęto trzeci etap remontu gimnazjum
sierpień272021

Rozpoczęto trzeci etap remontu gimnazjum

CZESKI CIESZYN/ Ruszył trzeci, ostatni etap remontu budynku Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie. Prace tego etapu skupią się na wnętrzach budynku. Trzeci etap remontu Polskiego Gimnazjum będzie kosztować 23,8 mln koron i powinien zakończyć się wiosną przyszłego roku. Inwestorem jest województwo morawsko-śląskie, które w ciągu ostatnich czterech lat zainwestowało w swoje szkoły ponad miliard koron. – Koalicja trójpartyjna przywiązuje dużą wagę do edukacji, która jest kluczowa dla przyszłości regionu i indywidualnych losów naszych obywateli. Dlatego też doszliśmy do porozumienia, że konieczne jest remontowanie naszych budynków szkolnych, a także ich nowoczesne wyposażenie. Dotyczy to edukacji klasycznej, m.in. również jedynego w Czechach gimnazjum polskojęzycznego, ale także szkół zawodowych i warsztatów praktyk zawodowych. W ciągu ostatnich czterech lat udało nam się zebrać 920 mln koron z funduszy europejskich na nowe warsztaty lub sale lekcyjne, modyfikacje budynków. Wspieraliśmy te projekty z naszego budżetu, więc w sumie zainwestowaliśmy w edukację w ostatnim okresie znacznie ponad miliard koron – powiedział wicehetman do spraw…

Wyprawki szkolne dla pierwszoklasistów powędrowały już do szkół
sierpień262021

Wyprawki szkolne dla pierwszoklasistów powędrowały już do szkół

CIESZYN / Dzisiaj (26 sierpnia) dyrektorzy polskich zaolziańskich szkół odebrali wyprawki szkolne dla uczniów klas pierwszych otrzymane w ramach projektu „Bon Pierwszaka” realizowanego przez Fundację „Pomoc Polakom na Wchodzie”. W ramach projektu wysłano do polskich szkół w Republice Czeskiej, na Litwie, Łotwie i Ukrainie wyposażone tornistry. Na Zaolziu, gdzie do 15 szkół rozdysponowano 230 tornistrów, akcją zawiaduje Macierz Szkolna wspólnie z Towarzystwem Nauczycieli Polskich. Jest to piąta już edycja akcji. Po raz trzeci oprócz pełnego tornistra pierwszoklasiści otrzymają także bon edukacyjny o wartości 500 zł. - Pieniądze trafią do poszczególnych szkół najprawdopodobniej około połowy września. Przeznaczone będą na inne potrzeby edukacyjne. Jeśli coś jeszcze będzie uczniom potrzebne, to nauczyciele dla całej klasy zakupią to właśnie z tych środków. Tak więc rodzice ani nie poniosą dodatkowych wydatków, ani nie będą mieli z tym kłopotu. Z pieniędzy tych można też będzie dofinansować zieloną szkołę dla pierwszaków – wyjaśnia wiceprezes Macierzy Marek Bystroń. Tornistrów w sumie jest pięć różnych wzorów. Po dwa w…

Powrót dzieci do szkół. Te, które odmówią wykonania testu, zdaniem ministra nie mogą śpiewać
sierpień172021

Powrót dzieci do szkół. Te, które odmówią wykonania testu, zdaniem ministra nie mogą śpiewać

REPUBLIKA CZESKA / Dzisiaj minister zdrowia Adam Vojtěch oraz minister szkolnictwa Robert Plaga poinformowali, jak będzie przebiegał początek roku szkolnego w związku z epidemią koronawirusa. Wszyscy uczniowie będą testowani na początku roku szkolnego trzy razy - 1, 6 i 9 września. Pierwszoklasiści będą testowani dopiero 2 września. Dzieci nie muszą robić testu w szkole, wystarczy dostarczyć do szkoły zaświadczenie o wyniku testu na koronawirusa z oficjalnego centrum testowania. Szkoły mogą wykorzystać również testy PCR. Uczniowie, którzy odmówią poddania się badaniu, będą nosić maseczki również w klasie. Reszta będzie miała obowiązek noszenia maseczek tylko we wspólnych pomieszczeniach, takich jak korytarz, szatnie. Uczniowie, którzy nie byli testowani, nie będą mogli śpiewać na lekcjach wychowania muzycznego ani brać udziału w lekcjach wychowania fizycznego w sali gimnastycznej. Jeść i pić będą mogli tylko przy zachowaniu 1,5 metra odległości od reszty kolegów.

Właściciele pałacu w Gnojniku przygotowują się do remontu
sierpień112021

Właściciele pałacu w Gnojniku przygotowują się do remontu

GNOJNIK / Pałac w Gnojniku ma od grudnia 2019 roku nowego właściciela. Została nim spółka Prigo, która działa na terenie powiatu ostrawskiego. Firma jest jedną z największych organizacji edukacyjnych w Czechach. Prowadzi przedszkole i szkołę podstawową, gimnazja oraz Szkoły Wyższe w Ostrawie i Hawierzowie. Właściciele szkoły Pavel Petr i Igor Kotlán nabyli zamek, ponieważ jest przestronny i nadaje się do kształcenia studentów w wybranych kierunkach. W byłej siedzibie szlacheckiej znajduje się 25 pomieszczeń.   Obecnie spółka przygotowuje remont pałacu. - Aktualnie ustalamy z konserwatorami zabytków renowację okien, drzwi i odnowę elewacji. Oczekujemy rozpoczęcie tych prac jesienią tego roku. Wszystko zależy nie tylko od naszych środków, ale też od podejścia i szybkości decydowania organów administracji państwowej, ewentualnie samorządów -  stwierdziła Linda Foltýnová, pełnomocniczka spółki Prigo. Siedzibę wzniósł w XVIII wieku Karol Wacław Beess von Chrostin, którego ród był od roku 1736 właścicielem Gnojnika. Pierwotny barokowy obiekt został przebudowany w XIX wieku w stylu śląskiego empiru. Wtedy dobudowano również jedno piętro.  (gam) Pałac w Gnojniku na początku…

Pierwszaki otrzymają wyprawkę
sierpień112021

Pierwszaki otrzymają wyprawkę

Fundacja „Pomoc Polakom na Wchodzie” w ramach realizacji projektu „Bon Pierwszaka” przekaże kompleksowe wyprawki szkolne uczniom klas pierwszych z polskich szkół w Republice Czeskiej. Wyprawki zostaną przekazane szkołom do końca sierpnia br. Każde dziecko otrzyma plecak z wyposażeniem (m.in. piórnik, worek, farby, flamastry, pudełko śniadaniowe i bidon, zeszyty oraz bloki rysunkowe). Ponadto każdy uczeń klasy pierwszej otrzyma jednorazowe stypendium finansowe o równowartości 500 złotych, przeznaczone na indywidualne potrzeby edukacyjne. Stypendia zostaną przekazane rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia do końca września br. Projekt finansowany jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu "Polonia i Polacy za Granicą 2021". Poza Czechami „Bon Pierwszaka” jest realizowany również na Litwie, Łotwie i Ukrainie. (SG)

Polskie szkoły, których nie ma: Byłe polskie szkoły w Nydku
sierpień112021

Polskie szkoły, których nie ma: Byłe polskie szkoły w Nydku

NYDEK / Początki polskiego szkolnictwa w Nydku nie były łatwe. Borykano się m.in. z brakiem miejsca. Żeby pomieścić wszystkich uczniów, musiano zbudować aż cztery budynki szkolne, nie licząc piątego w przysiółku Głuchowa. W 1799 roku nydeccy ewangelicy zwrócili się do władz z postulatem, aby nauczyciel z sąsiedniej Bystrzycy przychodził przynajmniej kilka razy w tygodniu do ich wioski i nauczał wszystkich żądnych wiedzy. Ich dzieci musiały bowiem dotąd uczęszczać do szkół w Bystrzycy i Wędryni. W Bystrzycy jednak był tylko jeden nauczyciel, stąd prośba ta pozostała bez odzewu. Szkoła pokątna Wtedy zdesperowani nydeczanie założyli tak zwaną szkołę pokątną, która istniała do 1824 roku, gdy urzędy ją zamknęły. Wówczas w Nydku otwarto filię szkoły bystrzyckiej. Naukę prowadzono w wynajętym pomieszczeniu i w nieodpowiednich warunkach. Nauczycielem był Paweł Kulig. Wreszcie w 1843 roku w centrum wioski stanął murowany budynek szkolny na parceli, którą nabyto od Adama Widenki. Początkowo szkoła miała charakter wyznaniowy, ewangelicki, a około 1870 roku uzyskała statut szkoły publicznej. Cztery budynki szkolne…

W Studenckim Plenerze Artystycznym „Wizje” bierze udział również Adam Škňouřil
lipiec302021

W Studenckim Plenerze Artystycznym „Wizje” bierze udział również Adam Škňouřil

CIESZYN/ Od 30 lipca do 4 sierpnia w Cieszynie będzie trwać Studencki Plener Artystyczny „Wizje”. Weźmie w nim udział 12 studentów z 3 uczelni artystycznych w Polsce. Wydarzenie ma wielkie znaczenie dla przyszłych artystów. A że z uczelnianego kampusu wyjdzie on w przestrzeń miejską, będzie atrakcją również dla mieszkańców i turystów. Prace uczestników projektu będzie można oglądać, a także zakupić Od 30 lipca do 31 sierpnia na Rynku i na ogrodzeniu Parku Pokoju prezentowane będą przedruki prac uczestników projektu. Natomiast oryginały prac będzie można zobaczyć i nabyć w Domu Narodowym w Cieszynie przez cały czas trwania pleneru. Kto nie zdąży zakupić prac w tym czasie, będzie miał jeszcze szansę. Od 6 do 31 sierpnia będą one dostępne w Galerii 13 na ul. Nowe Miasto 13 w Cieszynie. Natomiast uroczysty wernisaż prac, które powstały podczas pleneru, zaplanowano na 4 sierpnia w „Cafe Muzeum”. Prace te będzie można oglądać do końca sierpnia. - Naszym celem jest umożliwienie kontaktu z młodą sztuką. Organizujemy…

Wakacje na Zaolziu w Mostach koło Czeskiego Cieszyna
lipiec152021

Wakacje na Zaolziu w Mostach koło Czeskiego Cieszyna

MOSTY KOŁO CZESKIEGO CIESZYNA/ Trwa pierwszy turnus półkolonii w ramach akcji „Wakacje na Zaolziu”. Uczestniczy w nim 15 dzieci z Mostów koło Czeskiego Cieszyna, a także okolicznych miejscowości. Program półkolonii jest bardzo urozmaicony. Każdego dnia na jej uczestników czekają inne atrakcje. W pierwszym dniu byli na „Koziej Farmie”. Dzieci oglądały także pszczoły i ule, słuchały opowieści o ich hodowli. W drugim dniu był dłuższy spacer oraz współzawodnictwo, gry i zabawy. Kolejny dzień poświęcony był ciekawym eksperymentom, a na następny zaplanowano wizytę u strażaków. W piątek zaś dzieci czeka spotkanie z pięcioboistą Markiem Gryczem. https://youtu.be/tHfTQSaAHjI – Fajna grupka, bardzo dobrze się z nimi pracuje – powiedziała nam Izabela Adamek, jedna z prowadzących półkolonie. Cały program wymyśliły same opiekunki. A są nimi: Izabela i Daniela Adamek oraz Magdalena Górniak z MK PZKO Czeski Cieszyn Mosty. Entuzjazm organizatorek w pełni podzielają uczestnicy półkolonii. – Są tutaj różne gry. Mam tutaj kolegów, mam się tutaj z kim bawić. A w domu tata nie może…

Tadeusz Smugala potwierdza – będzie wyprawka dla pierwszoklasistów
lipiec112021

Tadeusz Smugala potwierdza – będzie wyprawka dla pierwszoklasistów

REGION / Dzieci, które 1 września rozpoczną swoją szkolną przygodę i ich rodzice mają powód do radości. Również w tym roku dzieci otrzymają Bon Pierwszoklasisty! W ramach projektu realizowanego przez Macierz Szkolną w RC pierwszoklasiści otrzymają tak jak w latach poprzednich tornistry szkolne z wyposażeniem. Macierz Szkolna w RC może realizować projekt dzięki współpracy z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie. Projekt finansowany jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021. A tak przed rokiem na pytanie, co jest najważniejszym celem Bonu Pierwszaka, odpowiedział naszej redakcji Juliusz Szymczak-Gałkowski, członek Zarządu Fundacji “Pomoc Polakom na Wschodzie”: Chcemy, żeby dzieci rodziców, którzy podejmą decyzję, że ma im być trochę trudniej, bo będą mieć trochę więcej zajęć, bo mają się uczyć w języku polskim w szkole, muszą się uczyć jeszcze języka czeskiego, miały też do tego wszystkiego jakąś przyjemność. Wydaje nam się, że dobrze zaopatrzony plecak, to jest taki plecak, który zrobiłby wrażenie nie tylko w…

Początki polskiego szkolnictwa w Mostach koło Jabłonkowa
lipiec062021

Początki polskiego szkolnictwa w Mostach koło Jabłonkowa

MOSTY KOŁO JABŁONKOWA / Początki szkolnictwa w Mostach koło Jabłonkowa związane są z powstaniem samodzielnej parafii w tej wsi w 1785 roku. Pierwszy budynek szkoły był drewniany. Pierwsza wzmianka o szkole pochodzi z 1798 roku. W tym samym roku wyrosła w sąsiedztwie kościoła szkoła murowana. Jak można przeczytać w publikacji „Mosty koło Jabłonkowa - wczoraj i dziś”, wydanej w 2014 roku przez historyków z Muzeum Ziemi Cieszyńskiej w Czeskim Cieszynie, była to szkoła trywialna, w której nauka obejmowała tzw. trywium, tj. czytanie, pisanie i liczenie.  W 1828 roku uczęszczało do niej 97 dzieci. Kierownikiem był Leopold Daszek. Od początku lat 70. XIX wieku uczono w niej po polsku. Początkowo naukę prowadzono przeważnie w tutejszej gwarze śląskiej, z czasem zastępowano ją literackim językiem polskim. Udawało się to między innymi dzięki zatrudnianiu nauczycieli pochodzenia galicyjskiego. Na przykład w 1912 roku dwóch z ośmiu pedagogów pochodziło z Galicji. Byli to Karol Pytel i Franciszek Gęsior. Budynek pierwszej szkoły nie przetrwał do czasów obecnych.…

Wizyta wiceministra Tomasza Rzymkowskiego na Zaolziu
lipiec012021

Wizyta wiceministra Tomasza Rzymkowskiego na Zaolziu

REGION / Wczoraj przyjechał na Zaolzie z wizytą Tomasz Rzymkowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, pełnomocnik rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego. Swoją wizytę rozpoczął od uroczystości zakończenia roku szkolnego w polskiej szkole w Błędowicach. Minister Tomasz Rzymkowski oraz konsul generalan RP w Ostrawie Izabella Wołłejko-Chwastowicz z uczniami dziewiątej klasy błędowickiej szkoły polskiej – Bardzo mnie cieszy moja obecność wśród was. To był na pewno bardzo trudny rok dla nas wszystkich w Polsce i w Czechach w związku z pandemią COVID-19 – powiedział na początku minister Tomasz Rzymkowski. https://youtu.be/I83bxt4UvFg Minister nagrodził też najlepszego ucznia. W tym roku tytuł ten przypadł Michaeli Kristen, która została nagrodzona nie tylko za pracę na lekcjach, ale też za udział w konkursach oraz chęć niesienia pomocy. List ministra Przemysława Czarnka W związku z jubileuszem 110-lecia szkoły wiceminister odczytał list gratulacyjny ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. – Doceniając działalność oświatową szkoły, kieruję wyrazy uznania dla wszystkich osób współuczestniczących w podtrzymaniu znajomości języka…

W polskiej podstawówce w Gnojniku pożegnano rok szkolny
lipiec012021

W polskiej podstawówce w Gnojniku pożegnano rok szkolny

GNOJNIK / W Polskiej Szkole Podstawowej i Przedszkolu im. Jana Kubisza w Gnojniku pożegnano wczoraj rok szkolny. Uroczystość odbyła się w sali gimnastycznej. Do szkoły w tym roku szkolnym uczęszczało 150 uczniów, wszyscy przeszli do następnej klasy. W przyszłym roku ich liczba wzrośnie do 161. W ramach uroczystości żegnano się z dziewiątoklasistami, dla których rozpoczyna się nowy etap w życiu. Pierwszoklasiści wręczyli swoim starszym kolegom czerwone róże, a obecna przewodnicząca Macierzy Szkolnej Urszula Krzywoń książki. Pierwszoklasiści wręczają dziewięcioklasistom róże Czterech uczniów zdecydowało się wstąpić do PZKO i to do czterech różnych Kół: w Gnojniku, Nieborach, Trzanowicach i Śmiłowicach. Dyrektor gnojnickiej podstawówki Grażyna Sikora podziękowała gronu nauczycielskiemu. Każdy z pedagogów otrzymał potem medal z piernika. Z kolei wicedyrektor Monika Beneš zawiesiła na szyi dyrektor order piernikowy, tyle że nieco większy. A Grażyna Sikora medal Monice Beneš. Podziękowano również nauczycielom religii. Bardzo dużo uczniów brało udział w najróżniejszych konkursach, niektóre przebiegały online. Były to na przykład konkurs czytelniczy, Mistrz Pióra, olimpiada matematyczna, Kangur matematyczny,…

Pożegnanie w największej polskiej podstawówce
czerwiec302021

Pożegnanie w największej polskiej podstawówce

CZESKI CIESZYN / Zakończenie roku szkolnego w największej polskiej szkole podstawowej na Zaolziu rozłożone było na dwa dni. We wtorek, 29 czerwca dziewiątoklasiści żegnali się z nauczycielami. W środę zaś, 30 czerwca, dziewiątoklasistów żegnali pierwszoklasiści i dyrekcja. Wszystko odbyło się skromnie i kameralnie, w szkolnej sali gimnastycznej. Gdyby nie pandemiczne obostrzenia, cała uroczystość, jak w dawnych czasach, zostałaby zorganizowana w kinie w obecności wszystkich uczniów, a także rodziców. „Dziewiątacy” żegnali nauczycieli Na wtorkowe pożegnanie nauczycieli „dziewiątacy” przygotowali skromny program. Napisali i odczytali podziękowania dla nauczycieli drugiego stopnia. Dedykowane każdemu z osobna. Zaprosili na uroczystość także wszystkich nauczycieli z pierwszego stopnia. Dziękowali im „za kształtowanie charakterów i pokazanie, że szkoła może być fajna. Za to, że przekazali nie tylko wiedzę, ale też starali się wpoić zasady moralne”. - Choć często nie chcieliśmy zaakceptować waszego zdania, to po latach zrozumieliśmy część waszych decyzji i upomnień – mówili uczniowie do nauczycieli. - Dziś nadszedł czas pożegnania. Ale to nie jest koniec. To nawet…

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.