TRZYNIEC / Zadaniem dzieci w konkursie „Tata robi we werku 2021” jest sportretowanie ojca, matki lub innego członka rodziny w miejscu pracy na terenie kompleksu trzynieckiej Huty. Konkurs ogłasza Huta w Trzyńcu wraz z tamtejszą Artystyczną Szkołą Podstawową w Trzyńcu.

  Jednym z celów konkursu jest zachęcenie rodzin do wspólnych rozmów, których w dzisiejszych czasach jest coraz mniej. Aby mali artyści mogli wiernie namalować miejsce pracy swojego bliskiego, który spędza w nim znaczną część dnia, muszą wysłuchać jego opowieści na ten temat.

  Rzemiosło, które ukształtowało historię naszego regionu

  – Huta w Trzyńcu zatrudnia kilka pokoleń ludzi z regionu. Tradycja metalurgiczna jest często przekazywana z ojca na syna, nierzadko krewni pracują razem w naszych zakładach. A kto inny powinien opowiedzieć dzieciom o rzemiośle, które ukształtowało historię naszego regionu, niż ich rodzice czy krewni? – pyta Jan Czudek, dyrektor generalny Huty w Trzyńcu.

  Komisja ekspertów wybierze 10 zwycięskich prac spośród nadesłanych rysunków, które następnie wraz z młodymi artystami przeniesie na wielkoformatowe obrazy o wymiarach 2 x 7 metrów na betonowej ścianie biegnącej wzdłuż ulicy Závodní. – Wierzymy, że dzieci wezmą udział w konkursie z taką samą determinacją jak rok temu i pomogą nam upiększyć otoczenie zakładu – zauważa dyrektor.

  Tegoroczny konkurs plastyczny będzie kontynuacją wydarzenia „Dziękujemy 2020”, które miało miejsce w pierwszej połowie zeszłego roku. Wówczas na betonowym ogrodzeniu trzynieckiej huty powstał wielobarwny mural w podziękowaniu dla tych, którzy stanęli na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem: link

  Ogłoszenie wyników nastąpi w maju

  – Ubiegłoroczna impreza była dla naszych uczniów wspaniałym przeżyciem. Wierzę, że ich umiejętności przyczynią się również w tym roku do upiększenia ulicy, którą codziennie przychodzą tysiące mieszkańców – podsumowuje Jiří Zabystrzan, dyrektor Artystycznej Szkoły Podstawowej w Trzyńcu.

  Wyniki konkursu huta ogłosi w tym roku w ramach Dnia Rodzin, które odbędzie się w maju. Na zwycięzców czeka rodzinny obiad w pensjonacie Owieczka w Nydku i inne drobne nagrody.

  Prace należy przesyłać do końca marca

  Uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych mogą przesyłać prace do 31 marca 2021 roku. Na odwrocie rysunku należy zamieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora, szkoła i klasa, gmina lub miasto zamieszkania ucznia. Nie może też zabraknąć informacji o tym, kogo autor przedstawił, jaki on wykonuje zawód i w jakiej firmie na terenie kompleksu pracuje.

  (SG)

  Tagi: , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.