KRAKÓW/ Młodzi Polacy mieszkający poza granicami kraju mogą wziąć udział w XXI Konkursie Literackim i Plastycznym. Tematem są bajki robotów, a prace nadsyłać można do 12 marca 2021.

  – Pojawiają się głosy, że pandemia przeniosła nas o kilkadziesiąt lat w przyszłość, zmuszając ludzi do życia on-line. Tematem konkursów będzie zatem sfera przyszłości: BAJKI ROBOTÓW. Zwłaszcza że Sejm RP ogłosił 2021 rokiem Stanisława Lema – informuje Karolina Kwiecień z zespołu ds. promocji, organizacji imprez i współpracy międzynarodowej Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie, organizatora konkursu.

  Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników zaplanowano na maj. O werdykcie jury uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni drogą mailową. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody.

  Planowaną główną nagrodą w starszej kategorii wiekowej jest zaproszenie do Krakowa na projekt wakacyjny. Prace oceniane będą w 2 kategoriach wiekowych: 9 – 13 lat i 14 – 19 lat. Muszą być wykonane samodzielnie, a przyjmowane są wyłącznie prace indywidualne (w formie elektronicznej czcionką o rozmiarze 12, interlinia 1,5), które nie powinny przekraczać 5 stron.

  Prace napisane w języku polskim i dokładnie, czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: kkwiecien@cmjordan.krakow.pl. Pisać na ten adres można również w celu uzyskania dodatkowych informacji.

  Jury oceniać będzie: poprawność językową i stylistyczną, walory artystyczne i pomysłowość, odczucia i wrażenia po przeczytaniu, stopień i sposób oddania tematu konkursu, nawiązania do twórczości Stanisława Lema (u starszych uczestników).

  Tematyka konkursu plastycznego jest taka sama. Technika wykonania prac jest dowolna, jednak z wyjątkiem prac przestrzennych i wykonanych z użyciem materiałów sypkich takich jak kasza, piasek, muszelki… Wymiar prac konkursowych nie powinien przekraczać formatu A-3.

  (indi)

  Tagi:

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.