Czytaj nas! Codziennie nowe informacje!

  REGION / Pierwsze Gorolski Święto miało miejsce w Jabłonkowie w 1946 roku. Skąd właściwie wziął się pomysł zorganizowania imprezy inspirowanej góralskim folklorem?

  Pewności nie mamy, ale możemy przypuszczać, że wszystko zaczęło się w Zakopanem w sierpniu 1935 roku. Wówczas na fali idei regionalizmu zorganizowano po raz pierwszy „Święto Gór”, masową imprezę odwołującą się do tradycji górali zamieszkujących polskie Karpaty – od Czeremoszu na Huculszczyźnie aż po Olzę na Śląsku Cieszyński.

  Jej bogaty 8-dniowy program wypełniały wystawy, koncerty, przedstawienia, odczyty, pochody, wieczornice, wycieczki i zawody sportowe. Choć brak szczegółowych statystyk, na imprezę mogło wówczas przyjechać ok. 50 tys. osób.

  Rok później „Święto Gór” odbyło się w Sanoku. Goszczenie tysięcy uczestników imprezy było dla miasta jednym z największych wydarzeń w okresie międzywojennym. Ściągnęły wówczas tłumy reprezentantów wszystkich terenów górskich ówczesnej Rzeczypospolitej – od Śląska po Kresy Wschodnie.

  Oba wydarzenia zostały zauważone przez „Dziennik Polski”, przedwojenną gazetę polskiej mniejszości w Czechosłowacji.

  Najważniejsza dla Zaolzia była impreza w Wiśle

  Jednak najważniejsze dla Zaolzia święto gór, które przybrało nazwę „Tygodnia Gór”, odbyło się w Wiśle w dniach od 15 do 22 sierpnia w 1937 roku. Z tej okazji organizowano na Zaolziu wycieczki krajoznawcze do źródeł Wisły, na Kubalonkę, do gospodarstw rolnych w Istebnej, na Czantorię, Stożek i do zameczku prezydenckiego.

  W ramach imprezy miała miejsce wystawa zaolziańskich malarzy na Zamku w Cieszynie. Wystawiono prace Gustawa Fierli, Karola Piegzy, Dominika Figurnego, Jerzego Trombika Pawła Zabystrzana i Karola Raszki.

  W wieczorze literackim wzięli udział Adolf Fierla i Paweł Kubisz. W ostatnim dniu wystąpiły chóry zrzeszone w Związku Polskich Chórów w Czechosłowacji, w sumie ok. 1800 śpiewaków.

  Impreza ta musiała wywrzeć na polskiej mniejszości duże wrażenie.

  Materiał ilustracyjny pochodzi ze zbiorów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

  Tagi: ,

   Komentarze

   Czytaj również


   Sejmik w Stonawie przed Zgromadzeniem Ogólnym innym niż zwykle
   Sierpień032020

   Sejmik w Stonawie przed Zgromadzeniem Ogólnym innym niż zwykle

   Województwo morawsko-śląskie zielone. Ministerstwo pokazało „semafor”
   Sierpień032020

   Województwo morawsko-śląskie zielone. Ministerstwo pokazało „semafor”

   📷 Targ Staroci w Cieszynie cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem
   Sierpień032020

   📷 Targ Staroci w Cieszynie cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem

   I byłoby po Gorolskim Święcie
   Sierpień032020

   I byłoby po Gorolskim Święcie

   Na Sejmiku Gminnym w Trzyńcu
   Sierpień032020

   Na Sejmiku Gminnym w Trzyńcu

   Nad Ropiczanką będzie najdłuższy most na trzecim odcinku obwodnicy Trzyńca
   Sierpień032020

   Nad Ropiczanką będzie najdłuższy most na trzecim odcinku obwodnicy Trzyńca

   Lato na Strzelnicy. Koncertował Chickaletta
   Sierpień032020

   Lato na Strzelnicy. Koncertował Chickaletta

   Dzieci doczekają się cyklu wydarzeń „Wakacje w 3ńcu”
   Sierpień032020

   Dzieci doczekają się cyklu wydarzeń „Wakacje w 3ńcu”


   #KTOTYJESTEŚ

   REKLAMA
   REKLAMA

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test