Maciej sie roz wrócił z gónu jakisi markotny.

  – Zastrzeliłeś co? – pyto się Zuza.

  – Ja, dwie gynsi.

  – A były dziwoki?

  – Gynsi? To nie wiym… ale tyn siedlok, co mu patrziły, tyn strasznie!

  *

  Po jakimsi czasie szoł na gón jeszcze roz i zaś Zuza czako i wypytuje się

  hned przi dźwiyrzach:

  – Trefiłeś co?

  – Na toć – powiado Maciej.

  – A tuż kaj to mosz?

  – Na we szpitolu!

  *

  Po tych dwóch gónach se Maciej rzyk, że z trzecigo cosi musi prziniyść, ale

  zaś nic, i tuż coby nie było gańby, kupił zajónca u masorza.

  Przichodzi do dómu, a tu go Zuza z radości wito i prawi:

  – Nale toć żech je rada, że już idziesz, bo żech już miała strach…

  – O mnie? – pyto się Maciej.

  – Ale ni, jynych sie boła, że ci sklepy pozawiyrajóm!

  *

  Prziszeł roz Maciej do francuski restauracyje i chcioł cosi zjeść.

  – Mómy specjalne ślimoki, taki, co nigdzi nie nóńdziecie – chwoli se kelner.

  – Wiym, wiym – odpoli mu na to Maciej – bo jakech tu wczora był, to mie

  taki jedyn obsłógowoł.

  („Zwrot”, 1983, nr 10)

  Tagi: ,

   Komentarze

   Czytaj również


   Koronawirus

   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test