LESZNA DOLNA / Miejscowe Koło PZKO w Lesznej Dolnej wraz z Chórem Męskim „Gorol” zorganizowało wydarzenie upamiętniające 100. rocznicę urodzin Ludwika Cienciały (Macieja). W sobotę 2 kwietnia do nowo wyremontowanej sali leszniańskiego domu PZKO przyszło ponad 100 osób.

Gości przywitała prezes MK PZKO w Lesznej Dolnej Renata Szkucik. – Upamiętnienie setnej rocznicy urodzin Ludwika Cienciały to pomysł zgranej grupy panów – profesora Daniela Kadłubca, doktora Stanisława Gawlika, Karola Suszki i Tadeusza Filipczyka, który jednocześnie poprowadzi cały program.

Prowadzący Tadeusz Filipczyk rozpoczął od przybliżenia sylwetki Ludwika Cienciały ps. Macieja jako członka Chóru Męskiego „Gorol” oraz zapowiedział pierwszą część występu chóru. – „Gorol” chce się pokłonić Ludwikowi tak, jak najlepiej potrafi, czyli śpiewem. Cała Gorolija Macieja nosi w sercu. Ciągle opowiada się jego dowcipy i Goralija tym Maciejem żyje.

Humor jako element twórczości ludowej

W trakcie wieczoru wystąpił również Karol Suszka, emerytowany dyrektor Teatru Cieszyńskiego, który w mistrzowski sposób przedstawił życiorys Macieja, bawiąc publiczność do łez.

Doc. Jana Raclavská w prelekcji „Humor jako element twórczości ludowej” przybliżyła publiczności istotę komizmu w anegdotach i historyjkach Ludwika Cienciały. Skoncentrowała się na tych aspektach, które były najbardziej znamienne dla jego twórczości, czyli sytuacyjności, słowie i wizerunku osoby.

Na scenie wystąpiły uczennice polskiej szkoły podstawowej w Bukowcu, laureatki konkursu gwar – Maria Czepczor oraz Natalia Zogata i Eliška Gazur, przedstawiające gawędy „Kołocze” i „Bachora”.

Kadry z Maciejem

Ciekawym akcentem wydarzenia była projekcja krótkiego filmu przedstawiającego Macieja podczas Gorolskigo Święta. W trakcie wydarzenia można było również zobaczyć wystawę „Śmiych Macieja. Życie i działalność Ludwika Cienciały”, przygotowaną przez archiwistę Mariana Steffka.

Pod koniec spotkania te osoby z publiczności, które znały Ludwika Cienciałę, podzieliły się garścią wspomnień o nim – anegdoty te również wywoływały salwy śmiechu.

Podczas uroczystości była obecna prezes Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej Helena Legowicz.

Ludwik Cienciała był człowiekiem zasłużonym dla polskości na Zaolziu

– Pomysł zorganizowania upamiętnienia zrodził się w wyniku rozmów z członkami „Gorola”. Ludwik Cienciała był człowiekiem zasłużonym dla polskości na Zaolziu. Organizacja tego upamiętnienia nie udałaby się bez leszniańskiego koła, którego członkiem był Ludwik Cienciała. Myśmy się więc zwrócili z pytaniem, czy Leszna Dolna chciałaby się włączyć we współpracę, a oni się na nią zgodzili i dzięki temu mogliśmy się tutaj spotkać w tak licznym gronie – podsumował Stanisław Gawlik, jeden z pomysłodawców organizacji Upamiętnienia 100. rocznicy urodzin Ludwika Cienciały ps. Macieja.

Oficjalna część uroczystości zakończyła się odśpiewaniem przez wszystkich pieśni „Szumi jawor szumi”.

Tagi: , , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.