TRZYNIEC / Obchodzimy jedno z najważniejszych świąt w roku -uroczystość Wszystkich Świętych i Zaduszki. W związku z tym w pobliżu cmentarzy należy oczekiwać wzmożony ruch.

  Ze względu na remont ulicy Kasztanowej utrudniony jest ruch samochodów koło największego trzynieckiego cmentarza na Folwarku. W związku z tym miasto Trzyniec postanowiło na okres koło Święta Zmarłych zmienić organizację ruchu drogowego, by ruch koło cmentarza był bezpieczniejszy.

  Zakaz parkowania

  Zmiana polega na wprowadzeniu zakazu parkowania w obu kierunkach na drodze prowadzącej od ulicy Kasztanowej do cmentarza na Folwarku.

  Kierowcy również nie będą mogli parkować na drodze przy domach nr 115 – 119.

  W okresie Zaduszek do parkowania można wykorzystać parking przy sali pożegnań obok cmentarza lub parking przy plebanii.

  Do centralnego cmentarza można dojechać również od ulicy Kasztanowej przez ulicę Cmentarną, czyli koło kościoła katolickiego. Jednak nadal jest to plac budowy, dlatego należy zachować większą ostrożność.

  Ograniczenie będzie obowiązywało do 6 listopada 2022 roku. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego będzie nadzorować straż miejska.

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.