Znamy najlepsze na świecie uczelnie w 54 dyscyplinach naukowych. Pod koniec lipca 2022 roku opublikowano wyniki tzw. rankingu szanghajskiego, jednego z najbardziej prestiżowych i najważniejszych zestawień uczelni światowych. Uniwersytet Warszawski znalazł się w pierwszej setce najlepszych uczelni świata w „kategorii fizyka”. Warszawska fizyka jest najwyżej sklasyfikowaną dyscypliną naukową w rankingu wśród polskich uczelni.

  W tegorocznym rankingu odnotowano 25 polskich uczelni w 28 dyscyplinach. Łącznie w zestawieniu uwzględniono ponad 1800 uczelni (na 5000 zgłoszonych) z 96 krajów z całego świata. Najwyżej sklasyfikowane zostały uniwersytety amerykańskie: Harvard University (16 pierwszych miejsc w poszczególnych dziedzinach) oraz Massachusetts Institute of Technology (5 pierwszych miejsc).

  Zestawienie najlepszych uczelni na świecie dla poszczególnych dyscyplin naukowych

  Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) to międzynarodowe zestawienie uczelni, w którym uwzględniane są 54 dyscypliny naukowe, podzielone na 5 dziedzin: nauk przyrodniczych, nauk medycznych, nauk społecznych, nauk o życiu oraz nauk technicznych i inżynierskich.

  W Globalnym Rankingu Przedmiotów Akademickich (GRAS) potocznie oznaczanym rankingiem szanghajskim analizowane są osiągnięcia uczelni osobno w każdym z 54 obszarów dyscyplin i specjalności naukowych. Łącznie w zestawieniu uwzględniono ponad 1800 uczelni z 96 krajów. Ranking przygotowuje Uniwersytet Jiao Tong w Szanghaju i agencja Shanghai Ranking Consultancy.

  Globalny Ranking Przedmiotów Akademickich (GRAS) tworzony jest na podstawie kilku wskaźników. Pod uwagę brane są m.in. takie czynniki, jak: łączna liczba pracowników instytucji, którzy otrzymali istotną nagrodę w określonej dziedzinie, współpraca międzynarodowa oraz liczba publikacji w czołowych czasopismach danej dziedziny i liczba referatów wygłoszonych na prestiżowych konferencjach naukowych w danej dziedzinie.

  Pełne zestawienie rankingowe dostępne jest tutaj.

  Najlepsza fizyka na Uniwersytecie Warszawskim

  W Polsce najlepszą ocenę zyskała fizyka prowadzona na Uniwersytecie Warszawskim, która znajduje się w przedziale miejsc 51-75 tegorocznego szanghajskiego rankingu dziedzin naukowych.

  Sukces fizyki na Uniwersytecie Warszawskim w rankingu szanghajskim bierze się z równomiernego rozwijania różnych specjalności oraz ciągłości i trwałości prowadzenia na uczelni wysokiej jakości badań w zakresie fizyki. Dzięki temu pozycja wydziału nie jest zagrożona przejściowymi modami w świecie naukowym. Wydział Fizyki prowadzi bardzo szeroką współpracę i wymianę naukową z przodującymi ośrodkami na świecie. W związku z tym tematyka badań prowadzonych na Wydziale jest tematyką aktualną i uniwersalną. Wśród specjalności w obszarze fizyki, w których Uniwersytet Warszawski jest szczególnie silny, jest fizyka kwantowa i fizyka oddziaływań fundamentalnych.

  W 2021 roku obchodzono 100. rocznicę rozpoczęcia działalności Zakładu Fizyki przy ul. Hożej 69 w Warszawie na Wydziale Fizyki. Z wydziałem wiąże się wiele przełomowych momentów w historii nauki. Z najnowszych można wymienić, że to tu w 1991 roku zostało nawiązane pierwsze w Polsce w pełni funkcjonalne połączenie z internetem, a dwa lata później uruchomiono pierwszy polski serwer www.

  Krótka historia Zakładu Fizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego znajduje się tutaj.

  W tegorocznej edycji rankingu szanghajskiego GRAS jest łącznie 10 dyscyplin naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim:

  • fizyka – w przedziale miejsc 51-75,
  • matematyka – w przedziale miejsc 101-150,
  • Instruments Science & Technology – w przedziale miejsc 151-200,
  • ekologia – w przedziale miejsc 201-300,
  • nauka o atmosferze – w przedziale miejsc 301-400,
  • biotechnologia – w przedziale miejsc 301-400,
  • nauki polityczne – w przedziale miejsc 301-400,
  • psychologia – w przedziale miejsc 301-400,
  • chemia – w przedziale miejsc 401-500,
  • ekonomia – w przedziale miejsc 401-500.

  Polskie uczelnie odnotowane w tzw. rankingu szanghajskim

  W edycji 2022 tzw. rankingu szanghajskiego Polska zajęła także wysoką pozycję w kategorii matematyka. Uniwersytet Warszawski uplasował się na miejscu między 101-150, a Uniwersytet Jagielloński – 151-200.

  Wysokie pozycje zajęły również:

  • Politechnika Warszawska (nauka o przyrządach i technologii, miejsce 101-150),
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (nauka i technologia żywności, miejsce 101-150),
  • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (metalurgia, miejsce 151-200),
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (weterynaria, miejsce 101-150),
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (zdrowie publiczne, miejsce 101-150).

  Akademicki Ranking Uniwersytetów Świata

  Co roku od 2003 roku pod koniec sierpnia publikowany jest Academic Ranking of World Universities (ARWU), znany również jako Lista Szanghajska. Jest to lista najlepszych szkół wyższych na świecie na podstawie klasyfikacji osiągnięć naukowych i badawczych szkół wyższych w całości.

  Ustawiając kraj, można zobaczyć uplasowanie się pierwszej dziesiątki polskich uniwersytetów tymczasem tylko na ubiegłorocznej Liście Szanghajskiej tutaj.

  Rankingi uczelni są kluczowym źródłem informacji o ich jakości. Wysoka pozycja jest źródłem prestiżu, przynosi dodatkowe środki i stanowi magnes przyciągający najbardziej utalentowanych naukowców, doktorantów i studentów zza granicy.

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.