Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej w Wędryni
739 94 Wędrynia 234
szkola.wedrynia@seznam.cz
Tel.: 558 994 331, 739 278 815, www. zspvendryne.cz
Liczba uczniów: 140, liczba klas: 9
Godziny otwarcia świetlicy szkolnej: 11:30 – 16:15

Zajęcia pozalekcyjne, kółka zainteresowań: gry sportowe, kółko języka angielskiego (dla klas 1.-3.), chór, kółko kreatywne, tenis stołowy, kółko szachowe, kółko matematyczno-fizyczne, zespół wokalny, klub korespondentów, unihokej, piłka nożna – liga szkolna, English Club.

Polskie szkolnictwo w Wędryni ma ponad trzystuletnią tradycję, słusznie więc należy polską szkołę w Wędryni uważać za jedną z najstarszych na Śląsku Cieszyńskim. Jej historia splata się z dziejami wioski, zawsze była przedmiotem starań, troski i dumy obywateli Wędryni. Mimo przeróżnych dziejowych komplikacji, potrafiła uczyć i wychowywać kolejne pokolenia młodych ludzi.

Obecny gmach szkolny wybudowany został w 1905 roku. Choć budynek ma ponad 110 lat, dzięki modernizacji jest dziś placówką bardzo nowoczesną.

Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było nadanie jej patrona. Została nią wybitna poetka, laureatka Nagrody Nobla Wisława Szymborska. Wybór patrona nie był przypadkowy, bo wiąże się z wizytą noblistki w wędryńskiej szkole podczas jej pobytu na Zaolziu w 2001 roku. Więzy poetki z wędryńską szkołą symbolizuje rosnący w ogrodzie szkolnym dąb, któremu Szymborska nadała imię Piast.

Wędryńska podstawówka to niewielka, licząca ponad 120 uczniów szkoła wiejska z dziewięcioma klasami. Wszyscy tu się znają, w szkole panuje ro-dzinna atmosfera. Szkoła ma szczęście do świetnych i ofiarnych pedagogów, którzy potrafią odkryć i rozwijać talenty i pasje swoich wychowanków.

Uczniowie wraz z nauczycielami zrealizowali wiele ciekawych projektów i programów edukacyjnych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.

Działalność ta jest kontynuowana przez udział uczniów np. w: olimpiadach matematycznych, fizycznych czy chemicznych, konkursach językowych (z języków polskiego, czeskiego, angielskiego i rosyjskiego), konkursach śpiewaczych, czytelniczych, zawodach sportowych.

Prestiż naszej szkole przyniosły międzynarodowe projekty eTwinning, polegające na współpracy szkół z różnych krajów europejskich z wykorzystaniem mediów elektronicznych, projekt Comenius, EDISON, Talk-Talk, The Globe Program, projekty w ramach programów unijnych, dzięki którym w szkole powstała nowoczesna pracownia przyrodnicza i językowa.

Wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w tablice interaktywne, uczniowie na lekcjach korzystają z nowoczesnych pomocy naukowych, nauczyciele wprowadzają aktywizujące metody nauczania.

Uczniowie biorą udział w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych i wyjazdowych – są to kółka kreatywne, tenisa stołowego, szachowe, kółko matematyczno-fizyczne, zespół wokalny Uśmiech, gry sportowe, kółko języka angielskiego. Szkoła organizuje wyjazdy do teatru, muzeów, do Zielonej Szkoły.

Młodzież angażuje się również w akcje charytatywne, niosąc pomoc dzieciom w Indiach i na Białorusi w ramach „Adopcji na odległość”.

Tradycyjnymi imprezami organizowanymi przez szkołę, można powiedzieć od pokoleń, są przedstawienia teatralne, koncerty kolęd, ślubowanie pierwszoklasistów, Święto Niepodległości Polski, Święto Poezji, Dzień Języków, Dzień Ziemi, kiermasz książki, warsztaty świąteczne z udziałem rodziców, Mikołaj, Dzień Matki, Dzień Rodziny, Festyn Szkolny, pożegnanie absolwentów.

W pogodne dni uczniowie spędzają duże przerwy na świeżym powietrzu, dysponujemy bowiem dużym, funkcjonalnie zagospodarowanym ogrodem, w którym w zadaszonej wiacie znalazła miejsce „zielona klasa”. Po lekcjach ogród służy do rekreacji i zabaw świetlicy szkolnej.

W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski, który motywuje uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych, współorganizuje życie pozaszkolne uczniów i współpracuje z gronem pedagogicznym. Klub korespondentów w naszej szkole tworzy i wydaje gazetkę szkolną „Kalejdoskop”.

Cenimy sobie współpracę z rodzicami, którzy wspierają działalność szkoły organizacyjnie i finansowo. Szczególnie służą pomocą przy organizowaniu Zjazdu Gwiaździstego.

Duży nacisk kładziemy na pracę wychowawczą, której ważnym elementem jest wychowanie patriotyczne uczniów, jak również rozwijanie szacunku wobec innych narodów.

Wędryńska polska szkoła to szkoła z tradycją, bezpieczna i przyjazna uczniom.

Tagi: , , , , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.