Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania w Hawierzowie-Błędowicach
736 01 Hawierzów-Błędowice, Selská 429/14
pzs.bludovice@seznam.cz, Tel.: 59 64 340 93, 739 652 677 www.psp.bledowice.cz
Liczba uczniów: 55, liczba klas: 6
Godziny otwarcia świetlicy szkolnej: 11:40 – 16:30

Historia:
Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania w Hawierzowie Błędowicach jest najstarszą szkołą na terenie Hawierzowa, powstała w roku 1911.

Uczniowie mają do dyspozycji odnowiony budynek, plac zabaw, boisko do piłki nożnej, ogród szkolny. Niedaleko znajdują się meandry rzeki Łucyny.

Uczniami naszej szkoły mogą zostać wszystkie dzieci z rodzin polskich, mieszanych, jak również z rodzin wyrażających chęć kształcenia swojego dziecka w języku polskim bez względu na przynależność narodową czy kulturową.

Kształcimy wg Szkolnego Programu Nauczania „Nasza Szkoła”. Wspieramy formy świadomego i aktywnego kształcenia się. Priorytetem jest nauka języków obcych, przede wszystkim języka angielskiego. Uczniowie mają codzienny kontakt z językiem polskim, od drugiej klasy uczą się języka czeskiego, od trzeciej mają obowiązkowe lekcje języka angielskiego a od ósmej klasy języka niemieckiego.

W ramach przedmiotów ścisłych wprowadzamy zajęcia dotyczące eduka-cji finansowej. Uczniowie naszej szkoły biorą udział w różnych konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych.

Zapewniamy dodatkowe zajęcia z języka polskiego, czeskiego i matematyki przygotowujące do egzaminów wstępnych do szkół średnich.

W nauczaniu wykorzystujemy komputery, tablice interaktywne, tablety.

Zajmujemy się uczniami ze specjalnymi potrzebami nauczania.

Szkoła realizuje różne projekty. Ostatnio należą do nich dwa Kluby Czytelnicze, unowocześnienie Biblioteki Szkolnej (posiada ponad 300 nowych książek).

Prowadzimy kółka: Mali Błędowianie, kółko czytelnicze, kółko j. angielskiego, Zuchy, religie oraz organizujemy coroczny turniej unihokeja, Festiwal piosenki dziecięcej co 2 lata.

Podczas dni projektowych wspieramy zainteresowanie naukami ścisłymi lub humanistycznymi poza szkołą np. w Świecie Techniki w Ostrawie-Witkowicach lub w Muzeum Śląskim w Opawie.

Dbamy też o sprawność fizyczną, dzieci biorą udział w lekcjach pływania, bezpiecznej jazdy na rowerze, chodzą na wycieczki turystyczne.

Uczymy zasad bezpieczeństwa na drodze, profilaktyki przeciwpożarowej.
Zajmujemy się zjawiskiem przemocy w Internecie i innymi negatywnymi zjawiskami wśród młodzieży. Uczymy świadomości prawnej, poprawnych stosunków w kolektywie klasowym itp.

Wspieramy pielęgnowanie folkloru Śląska Cieszyńskiego, przy szkole działa zespół taneczny „Mali Błędowianie”.Młodzież redaguje gazetkę szkolną „Echo spod ławek”. Bierzemy udział w spektaklach teatralnych, wystawach, lekcjach muzealnych, wycieczkach turystycznych, prelekcjach geograficznych.

Świetlica Szkolna wspiera kreatywność każdego dziecka. Przygotowała bardzo ciekawy i bogaty Kiermasz Świąteczny. Dzieci codziennie odrabiają tu zadania domowe, śpiewają, majsterkują.
W razie pogody wychodzą na dwór.

Współpracujemy z Macierzą Szkolną, bardzo aktywną organizacją rodziców.

Wspólnie organizujemy takie imprezy jak Bal Szkolny, Festyn Szkolny, Stawiani Moja, Turniej unihokeja o puchar św. Mikołaja. Macierz naszej szkoły jest ważnym współorganizatorem Festiwalu Piosenki Dziecięcej na Zaolziu.

Szkoła jest od lat związana z organizacją młodzieżową Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej, współpracuje z drużyną harcerską w Cierlicku. Ważnym partnerem szkoły jest Miejscowe Koło PZKO w Hawierzowie Błędowicach.

Od początku lutego 2020 r. funkcję nowego dyrektora placówki objął Tomasz Łabudek.

Dyrekcja zaprasza zainteresowanych do śledzenia stron facebookowych, na których można zapoznać się z inicjatywami, jakie miały miejsce w ostatnim czasie. Należą do nich na przykład impreza „Poczytaj mi, babciu”, koncert świąteczny albo najnowsze dni projektowe.

Dyrektor będzie kontynuował wdrażanie metod aktywizujących ucznia i powiększał wachlarz zajęć pozalekcyjnych. Równocześnie będzie odnawiany sprzęt techniczny i ulepszane ogólne wyposażenie szkoły.

Tagi: , , , , , , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.