Szkoła Podstawowa z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie
737 01 Czeski Cieszyn, Havlíčkova 13
skola@zsptesin.cz, tel.: 558 764 061, www.zsptesin.cz
Liczba uczniów: 451, liczba klas: 23
Godziny otwarcia świetlicy szkolnej: 11:40 – 16:30

Nasza szkoła jest największą szkołą polską w Republice Czeskiej (451 uczniów w 2 szkołach i 130 dzieci w 4 przedszkolach).

Ponieważ jesteśmy szkołą i przedszkolem z polskim językiem nauczania, kładziemy duży nacisk na naukę języków. Po absolwowaniu naszych placówek młodzież ma bardzo dobrze opanowany język polski i czeski.

Szkoła oferuje również naukę języka angielskiego, obowiązkowo od klasy III i wg wyboru rosyjskiego lub niemieckiego od klasy VII.

Kładziemy duży nacisk na kontakt z Polską, stwarzamy jak najwięcej możliwości i okazji, by dzieci odczuwały przywiązanie i szacunek do regionu Śląska Cieszyńskiego, ale również do kraju, którego są obywatelami, do swojej ojczyzny i całej Europy.

W tym celu organizujemy wycieczki edukacyjne, Tydzień Europejski, wycieczki turystyczne do Beskidów, wyjazdy do Czech i do Polski, spotkania ze studentami z różnych krajów.

Zajęcia pozalekcyjne, kółka zainteresowań:
kółko dramatyczne (kl. II – IV), teatrzyk Bum Trach (kl. IV – IX), kółko tańca scenicznego (kl. II – IX), kółko taneczno-muzycz-ne Cieszynianka (kl. I – III), kółko instrumentalne Skowroneczki (kl. II), ceramiczne, klub czytelniczy, klub logiki zabawnej i gier planszowych, klub konwersacji w języku obcym, religia katolicka i ewangelicka, chóry Trallala i Trallalinki, Skowronki.
Sportowe zajęcia pozalekcyjne są organizowane w ramach Szkolnego Klubu Sportowego „Olza“.
Języki obce: język angielski, niemiecki, rosyjski.

Od roku szkolnego 2007/2008 szkoła wprowadziła Szkolny Program Kształcenia. Staramy się, by nauka nie była dla uczniów nudna, by nie przebiegała tylko w klasach, w ławkach, ale była bardziej urozmaicona.

Dlatego wychodzimy często do teatru, kina, biblioteki, wyjeżdżamy na Zieloną Szkołę, kurs narciarski, wycieczki edukacyjne i krajoznawcze, itd.

Poza tym proponujemy różnorodną działalność pozalekcyjną.
Dzieci uczęszczają licznie na zajęcia Klubu Sportowego Olza, chórów szkolnych Trallala i Trallalinki, zespoliku muzycznego Skowronki, teatrzyku Bum Trach, zespołu tańca scenicznego, różnych kółek (dramatyczne, ceramiczne), a najmłodsi do zespołu Cieszynianka.

Bardzo dobre wyniki osiągają nasi uczniowie w konkursach i olimpiadach. Więcej informacji na temat naszej szkoły można znaleźć na stronach internetowych www.zsptesin.cz.

Szkoła ma bardzo dobre stosunki z rodzicami. Współpraca bardzo nas cieszy. Macierz Szkolna czyli stowarzyszenie rodziców Maskot organizuje dla dzieci wspaniałe imprezy: baliki, festyny, Zjazdy Absolwentów, Majówki, zawody sportowe, wspiera finansowo wyjazdy na wycieczki, kurs narciarski itd.

Tagi: , , , , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.