Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania w Karwinie
733 01 Karwina Frysztat, Dra Olszaka 156
www.pzskarvina.cz, tel.: 596 317 672
Liczba uczniów: 153, liczba klas: 9
Godziny otwarcia świetlicy szkolnej: 6:15 – 16:45

Szkoła nie specjalizuje się, najważniejsze dla nas są matematyka i języki obce. Staramy się rozszerzać edukację poza budynek szkolny, organizujemy wyjazdy edukacyjne, lekcje w muzeum, ZOO, coroczne wyjazdy do Pragi (klasa V i IX), co 2 lata trzydniowy wyjazd do Warszawy lub innego dużego miasta (w tym roku do Wrocławia), co 2 lata wyjazd do Anglii, odwiedziny kina, teatru… Parlament uczniowski organizuje własne imprezy i bierze udział w imprezach szkolnych.

Organizujemy dni projektowe. Nakręciliśmy np. film z okazji jubileuszu szkoły, organizujemy Dzień Nauki Polskiej).
Prenumerujemy czasopisma z Polski (Świerszczyk, Victor junior, Kumpel).

Zajęcia pozalekcyjne, kółka zainteresowań:
konwersacja w języku angielskim, praca z komputerem, kółko sportowe, rytmika, gimnastyka korekcyjna, pisanie 10 palcami, kółko teatralne, chórek, przygotowanie do egzaminów Cambridge, taekwondo, zajęcia z native speakerem (angielski), ringo, religia.
Oprócz tego w ramach projektów Szablony – Fundusze Europejskie realizowane są klub logiki i gier planszowych, klub czytelniczy, douczanie z kluczowych przedmiotów itp.
Języki obce: język angielski od klasy 1., język rosyjski od klasy 8.

Tradycyjnie organizujemy imprezy dla rodziców – Festyn, Balik Maskowy, w klasach 1.–5. spotkania rodziców z dziećmi w ramach klas, np. Dzień Mamy, Dzień Babci i Dziadka, itp.)
Szkoła ma sprzyjającą lokalizację w centrum. Niedaleko znajduje się ry-nek, biblioteka, trzy parki, zaraz obok szkoły jest przedszkole.
Duży ogród z zapleczem dla lekcji wychowania fizycznego i zajęć świetlicy szkolnej posiada boisko ze sztuczną nawierzchnią, boisko do piłki nożnej, bieżnię, skocznię oraz plac zabaw.

Budynek z przełomu XIX i XX wieku jest na bieżąco remontowany i odna-wiany. Obecnie dysponujemy sześcioma wyremontowanymi klasopracowniami (przedmiotów fizyka, chemia i biologia, komputerową, multimedialną, kuchenką szkolną, pracownią językową, muzyczną, pracownią plastyczną), warsztatami, czytelnią z biblioteczką szkolną.

W szkole są 3 świetlice, każda ma swój własny lokal. Dysponujemy dużą liczbą pomocy naukowych, również bardzo nowoczesnych, jak np. zestaw czujników do mierzenia różnych wielkości firmy Vernier, 7 tablic interaktywnych…

Tagi: , , , , , , , , , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.