Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania w Suchej Górnej
735 35 Sucha Górna, Těrlická 407
Tel.: 596 425 695, pzs.horni_sucha@seznam.cz, www.pspsuchagorna.cz www.facebook.com/pspsuchagorna.cz, www.instagram.com/pspsuchagorna Liczba uczniów: 103, liczba klas: 9
Godziny otwarcia świetlicy szkolnej: 6:30 – 7:30, 11:30 – 16:30

PSP Sucha Górna to szkoła stawiająca na nowoczesne metody nauczania, otwartość i współpracę. Nasi wychowankowie są laureatami olimpiad przedmiotowych, zdobywcami wysokich lokat w krajowych i międzynarodowych konkursach.
Na testach i egzaminach zewnętrznych osiągają wysokie wyniki, plasując naszą szkołę w regionalnej czołówce. Jednak przede wszystkim nasi uczniowie to dzieci znające swoje mocne strony i zmotywowane do dalszego rozwoju w oparciu o wiedzę oraz kompetencje miękkie.
Szkoła specjalizuje się w edukacji regionalnej: wychowuje i uczy poprzez poznawanie własnego dziedzictwa kulturowego, wartości i treści regionalnych; uczy dzieci szacunku do regionu, ale też obu ojczyzn: Republiki Czeskiej i Polski.

Naszym celem jest nie tylko nauczanie języka polskiego, historii i geografii, ale też przekazywanie młodym pokoleniom tradycji i patriotyzmu.

Zajęcia pozalekcyjne, kółka zainteresowań:
kółko jęz. niemieckiego, THE BLOCKS OF IMMERSION IN ENGLISH – warsztaty jęz. angielskiego z native speakerem, kółko matematyczne „Olimpijczycy“, matematyka – kurs przygotowawczy do egzaminów, kółko szycia maszynowego „Tańcowała igła z nitką”, język polski – kurs przygotowawczy do egzaminów, kółko pisania bezwzrokowego, unihokej, ceramika, kółko sportowe (kl. 1.-5.), „Wesoła Nauka”, religia katolicka, ewangelicka, biofeedback.
Języki obce: angielski, rosyjski.

Szkoła preferuje życzliwość i bezpieczną atmosferę, opartą na kulturze osobistej i dobrych relacjach między nauczycielami, uczniami i rodzicami. Posiadamy certyfikat „Szkoła otwarta dla rodziców”, a naszym hasłem przewodnim jest „Spotkajmy się!”.

Kadrę PSP Sucha Górna stanowią pol-skojęzyczni pedagodzy, posiadający pełne kwalifikacje uprawniające do nauczania i opieki nad dziećmi.
Poprzez uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach metodycznych sukcesywnie podnosimy swoje umiejętności. W codziennej pracy staramy się wykorzystywać najnowsze koncepcje, metody nauczania i formy aktywności, które gwarantują edukację i wychowanie na najwyższym poziomie.

W PSP Sucha Górna potrafimy słuchać i uważnie obserwować – tak, aby każdemu z naszych uczniów służyć radą, pomocą i wsparciem.

Tagi: , , , , , , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.