KARWINA / W czwartek 13 lutego odbył się w Domu Polskim PZKO w Karwinie-Frysztacie Sejmik Gminny. Wybrano na nim delegatów na kwietniowe XIII Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków w Republice Czeskiej oraz pełnomocnika gminnego.

  Aż trzech członków dziewięcioosobowej Rady Kongresu Polaków wzięło udział w spotkaniu, byli to prezes Mariusz Wałach oraz Dariusz Branny, który jest jednocześnie członkiem Rady Rządu ds. Mniejszości Narodowych z ramienia Kongresu Polaków, i Andrzej Bizoń, wiceprezydent Karwiny.

  Mariusz Wałach, który pracuje też w Miejscowym Kole PZKO w Bystrzycy, zaznaczył na początku, że ich Dom PZKO, wzorem m.in. frysztaczan, również w nazwie będzie miał słowo Polski.

  Przedstawił prezentację o działalności Kongresu Polaków. Przypomniał, że z ok. 30 tys. Polaków na Zaolziu do największej organizacji, Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, należy 9600 członków, czyli około dwóch trzecich przedstawicieli polskiej mniejszości pozostaje niezrzeszonych. Kongres Polaków walczy również o ich prawa.

  Wyjaśnił, na jakich zasadach działa Kongres Polaków, szczegóły znaleźć można na stronach www.polonica.cz, mówił o Ośrodku Dokumentacyjnym, finansowaniu mniejszości, o wsparciu dla polskich szkół, które są sprawą zasadniczą dla przyszłości Polaków na Zaolziu. Wyraził radość z dobrej obecnie współpracy Kongresu z PZKO, wspólnych akcjach i mówieniu jednym głosem.

  Przedstawił najważniejsze punkty materiału „Wizja 2035. Strategia rozwoju polskości na Zaolziu”. Wyjaśnił możliwości, jakie daje Fundusz Rozwoju Zaolzia. Wsparcie finansowe mogą uzyskać projekty w pewien sposób innowacyjne. Wspomniał też o powstającym Centrum Rozwoju Zaolzia i jego celach.

  Wśród poruszonych następnie tematów były kwestie dotyczące praw, jakie daje posiadanie Karty Polaka. Podkreślono już rolę przyszłorocznego Spisu Ludności, gdyż od tego, ile osób wpisze w nim narodowość polską, zależeć będzie później możliwość egzekwowania praw mniejszości. Zastanawiano się, jak dotrzeć do osób biernych.

  Pezetkaowcy zwrócili uwagę na problem elektronicznej ewidencji przychodów (EET), która od maja obowiązywać będzie w całej rozciągłości. Mariusz Wałach obiecał, że Rada KP zainteresuje się tą sprawą, konieczna jest jednak konsultacja działań z ZG PZKO.

  Wśród uczestników Sejmiku Gminnego wybrano delegatów na Zgromadzenie Ogólne Kongresu Polaków. Zostali nimi: Zbigniew Mikesz, który będzie jednocześnie nowym pełnomocnikiem gminnym, Melchior Sikora, dotychczasowy pełnomocnik, a także obecny członek Rady KP Andrzej Bizoń, Krzysztof Matusik i Remigiusz Gąsior. Rezerwowymi są: Bogdan Zemene, Zbigniew Śmieja i Bolesław Fukała.

  Rezerwowym pełnomocnikiem gminnym wybrano Eugeniusza Hermana, który jako prezes Miejscowego PZKO w Karwinie-Nowym Mieście jest też delegatem na ZO KP. Oprócz niego nowomiejskie Koło PZKO, które kiedyś zgłosiło samodzielny akces do KP, na ZO reprezentować będą Stanisław Fierla i Piotr Pinkas.

  Delegatami są też prezesi i przedstawiciele innych karwińskich MK PZKO: Piotr Sztuła Darkowa, Janusz Wałoszek Frysztatu, Wiesław Janusz Starego Miasta, Wiesław Staniowski Raju i Artur Koch Henryka.

  Macierz Szkolną reprezentować będą delegaci szkoły Michał Gomółka i przedszkola Katarzyna Donat, Towarzystwo Nauczycieli Polskich dyrektor szkoły Tomasz Śmiłowski, Harcerstwo Polskie w RC Filip Tomanek.

  Tegoroczne Zgromadzenie Ogólne KP, jak poinformował Mariusz Wałach, będzie miało bardziej uroczysty przebieg, przypada bowiem w roku trzydziestolecia Kongresu Polaków. Po obradach odbędzie się zabawa.

  CR

  Tagi: , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.