CZESKIE CIESZYN / Już w najbliższy piątek, 14 czerwca w Auli Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie odbędzie się konferencja na temat asymilacji na pograniczach. Zjawisko będzie rozpatrywane zarówno w kontekście historii, jak i współczesności.

Organizatorami wydarzenia są wspólnie Kongres Polaków w RC, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Ostrawskiego oraz Wydział Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Konferencja będzie więc międzynarodowa, a prelegenci przedstawią zjawisko z punktu widzenia różnych narodowości.

Otwarcie konferencji przewidziano na godz. 9:15, zakończy ją zaś podsumowanie i dyskusja przewidziane od godz. 16:50. Pomiędzy tym szereg interesujących wykładów zebranych w kilka bloków tematycznych. Swoistym wprowadzeniem do tematu będzie blok: wokół asymilacyjnej teorii i praktyki. Kolejne bloki to: Na pograniczu polsko-czeskim, który otworzy Irena Bogaczova z Uniwersytetu ostrawskiego wykładem „Polacy za Olzą. Asymilacja kulturowa i językowa”. Józef Szymeczek natomiast powie „Kilka słów o procesie „uwsteczniania” świadomości narodowej na przykładzie Polaków na Zaolziu”.

Warto jednak pamiętać, że kwestia asymilacji na pograniczu, gdzie przedstawiciele danego narodu na skutek zmian granic państwowych nagle stali się obywatelami innego kraju nie dotyczy tylko naszego Zaolzia. Dlatego warto porównać, jak kwestie te wyglądają na innych terenach. I tak kolejne bloki tematyczne poruszą kwestie „Między Czechami, Słowakami a Węgrami”, pogranicza białoruskiego (gdzie zarówno Polacy zamieszkują tereny przygraniczne Białorusi, jak i Białorusini stanowią mniejszościową grupę etniczną na Białostocczyźnie). Na koniec zaś wysłuchać będzie można wykładu o tym, jak zmieniają się etniczne i kulturowe dominanty na pograniczu ukraińsko-rumuńskim, czyli na Bukowinie.

– Konferencja jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych tematem, bynajmniej nie jest przeznaczona wyłącznie dla wąskiego kręgu naukowców akademickich. Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich, których tematy asymilacji na pograniczu ciekawią – podkreśla Józef Szymeczek.

Zdecydowana większość wykładów wygłoszona zostanie w języku polskim, jedynie dwa po angielsku, przewidziano jednak obszerniejsze ich podsumowania po polsku.

(indi)

Tagi: , , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.