Tag: konferencja


Granice państw nie są barierą dla zanieczyszczonego powietrza
Listopad122020

Granice państw nie są barierą dla zanieczyszczonego powietrza

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA zaprasza na konferencję „AIR TRITIA – Czyste powietrze w sercu Europy”, która odbędzie się online 24 listopada 2020 roku. Konferencja, będąca podsumowaniem międzynarodowego projektu, skierowana jest do przedstawicieli miast, instytucji i organizacji zajmujących się tematyką ochrony powietrza. Zanieczyszczone powietrze jest jednym z głównych problemów cywilizacyjnych świata. Substancje szkodliwe zawarte w powietrzu mają negatywny wpływ na ludzi, zwierzęta i środowisko naturalne, przez to generują szereg kosztów. Granice państw nie są barierą dla zanieczyszczonego powietrza i dlatego niezbędne jest opracowanie instrumentów, strategii oraz procedur mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia w skali międzynarodowej. Polsko-czesko-słowackie pogranicze ma poważne problemy z jakością powietrza W projekcie skupiono się na polsko-czesko-słowackim pograniczu, które od bardzo dawna ma poważne problemy z jakością powietrza. W trakcie konferencji będzie można zapoznać się z wynikami analizy problemu opartej na modelowaniu oraz monitorowaniu pomiarów. Zaprezentowane zostaną przyczyny zanieczyszczeń, konkretne strategie i narzędzia służące ich zapobieganiu, uzupełnione analizą społeczno-ekonomiczną oraz analizą wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie mieszkańców regionu.…

Konferencja o asymilacji na pograniczach
czerwiec122019

Konferencja o asymilacji na pograniczach

CZESKIE CIESZYN / Już w najbliższy piątek, 14 czerwca w Auli Polskiego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie odbędzie się konferencja na temat asymilacji na pograniczach. Zjawisko będzie rozpatrywane zarówno w kontekście historii, jak i współczesności. (więcej…)

Konferencja służyła także odkrywaniu Polaków na Zaolziu
marzec272019

Konferencja służyła także odkrywaniu Polaków na Zaolziu

CIESZYN / Mocny akcent zaolziański wybrzmiał podczas IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Integracja w wielokulturowych środowiskach społecznych i edukacyjnych”, która odbyła się we wtorek 26 marca w cieszyńskiej Filii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uczestnicy otrzymali podstawowe informacje na temat Zaolzia, zapoznali się też bliżej z konkretnymi zagadnieniami w wybranych obszarach kultury i edukacji. (więcej…)

Wiedza bez barier podsumowana
Listopad212018

Wiedza bez barier podsumowana

CIESZYN / Międzynarodowa Konferencja Upowszechniająca podsumowująca projekt „Wiedza bez barier - innowacyjne metody nauczania osób dorosłych” odbyła się w czwartek i piątek (15-16 listopada) w Cieszynie. Organizatorem i gospodarzem była Akademia WSB, a wzięli w niej udział przedstawiciele wszystkich organizacji biorących udział w projekcie. Liderem projektu była Akademia Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, partnerami Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej, Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy w Republice Litewskiej oraz Stowarzyszenie Polaków Rodacy w Republice Łotewskiej. (więcej…)

Program dla Kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna
sierpień272018

Program dla Kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna

CIESZYN / Przykładem tego, że granica nie musi dzielić, ale wręcz przeciwnie, łączyć oba narody sąsiadujące, jest Cieszyn oraz Czeski Cieszyn. W piątek w Cieszynie odbyła się konferencja, na której został podsumowany jeden z unijnych mikroprojektów transgranicznych „Program dla Kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna“. (więcej…)

Clanek
lipiec152015

Konferencja o naszym dziedzictwie

BYSTRZYCA / „Miejsce regionalizmu w zachowaniu dziedzictwa kulturowego” to konferencja naukowa, której pierwsza część odbyła się w środę 15 lipca w Domu PZKO w Bystrzycy. W czwartek 16 lipca organizatorzy zapraszają na część drugą. (więcej…)

REKLAMA
REKLAMA reklaama

ZWROT TV

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.

Website Security Test