STONAWA / Główna część XXVI Święta Śląskiej Pieśni Chóralnej Trojok Śląski, podczas którego wręczono XXIII Międzynarodową Nagrodę Prezydenta Miasta Katowice im. Stanisława Moniuszki, odbyła się w niedzielę 21 października w Domu PZKO w Stonawie. Poświęcona została stuleciu niepodległości Polski, powstania Czechosłowacji i powołania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego. Wzięły w niej udział zespoły Unii Chórów Czeskich, Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC, Oddziału Bielskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Werdykt kapituły Nagrody przekazał obecnym ks. prof. Antoni Reginek. – Jestem niezmiernie uradowany tym zbrataniem śpiewaczym, które już stało się naszym udziałem podczas liturgii – stwierdził, nawiązując do odprawionej wcześniej w stonawskim kościele św. Marii Magdaleny mszy św. w intencji związków śpiewaczych i zespołów uczestniczących w Trojoku Śląskim. W świątyni śpiewał Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej z Bielska-Białej pod kierownictwem Jana Borowskiego.

Tegoroczne Nagrody im. Moniuszki odebrało 11 osób lub zespołów, wśród nich chór mieszany Lira z Karwiny-Darkowa, którego dyrygentem jest Beata Pilśniak-Hojka, a prezesem Tadeusz Konieczny, oraz Karol Żurek z Czeskiego Cieszyna, śpiewak kilku zespołów. Statuetki i dyplomy oraz upominki przekazał laureatom Adam Łęski, kierownik Referatu Promocji Zewnętrznej Urzędu Miasta Katowice, który przeczytał list również od prezydenta miasta Marcina Krupy.

W drugiej części Trojoka Śląskiego zespoły chóralne koncertowały w Domu PZKO w Stonawie, w kościele św. Józefa w Suchej Górnej i w kościele św. Katarzyny w Wędryni. W Stonawie były to: miejscowy chór mieszany Stonawa (dyr. Marta Orszulik), Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej z Bielska-Białej, darkowski chór Lira, którego dyrygentka Beata Pilśniak-Hojka otrzymała z rąk prezesa ŚZChiO Romana Warzechy Złotą Odznakę Honorową ŚZChiO, chór mieszany Słowiczek z Katowic-Kostuchnej (dyr. Elżbieta Kudala) i chór mieszany Towarzystwa Śpiewaczego Modus Vivendi z Katowic-Piotrowic (dyr. Oskar Zgoła).

W Suchej Górnej oprócz miejscowego chóru mieszanego Sucha (dyr. Halina Pribula) wystąpił chór Magnificat ze Świętochłowic (dyr. Maria Słowik-Tudzierz). W Wędryni zaśpiewały same chóry z Polski: Chór Mieszany im. Adama Mickiewicza z Rybnika-Niedobczyc (dyr. Wacław Mickiewicz), Stowarzyszenie Śpiewacze Chór SERAF z Rybnika (dyr. Żaneta Wojaczek) i Śląski Chór Górniczy Polonia Harmonia z Piekar Śląskich (dyr. Iwona Melson).

Wydarzenie zostało wsparte finansowo przez Konsulat Generalny RP w Ostrawie.

CR

Tagi: , ,

Komentarze

Czytaj również


#KTOTYJESTEŚ

REKLAMA
REKLAMA

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test