CIESZYN / Podczas uroczystego otwarcia IV Kongresu Kobiet Śląska Cieszyńskiego, który odbył się 7 i 8 października w Cieszynie, przedstawicielki Stowarzyszenia Klub Kobiet Kreatywnych, które pod przewodnictwem Romy Rojowskiej organizuje Kongres, powitały również obecne na sali członkinie Sekcji Kobiet Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej. Podkreśliły, że nazwa Kongres Kobiet Śląska Cieszyńskiego oznacza, że chodzi o Śląsk po jednej i drugiej strony Olzy i panie zza Olzy mogą czuć się na Kongresie nie jak goście, ale jak gospodarze.

Kongres jest częścią projektu „Cieszyńskie na obcasach: aktywizacja kobiet Śląska Cieszyńskiego w życiu publicznym”. W ramach projektu wydany został magazyn „Cieszyńskie na obcasach”, współtworzony przez animatorki z dwunastu gmin powiatu cieszyńskiego. Prezentuje punkt widzenia kobiet na życie publiczne i sprawy lokalnej społeczności. Na jego łamach znalazł się także obszerny artykuł „Kluby Kobiet na Zaolziu” autorstwa Henryki Żabińskiej.

Na czele delegacji pań z Zaolzia na IV Kongres stała prezes Sekcji Kobiet Zarządu Głównego PZKO Władysława Byrtus. – Od początku organizowania Kongresu Kobiet w Cieszynie bierzemy w nich udział jako Sekcja Kobiet i Kluby Kobiet – powiedziała naszej redakcji wiceprezes Sekcji Anna Piszkiewicz. – Zabrakło nas jedynie w ubiegłym roku, bo wydarzenie pokrywało się z naszym Spotkaniem Jesiennym. Staramy się współpracować z Klubem Kobiet Kreatywnych, który zaprasza nas na ciekawe imprezy. Warto z nich skorzystać.

Otwarcia Kongresu, w którym uczestniczyły również przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich i Uniwersytetów Trzeciego Wieku, dokonała wicestarosta powiatu cieszyńskiego Maria Cieślar. Sambę zatańczyła grupa taneczna Latino ze Studia Tańca Passo. Obrady drugiego dnia Kongresu odbywały się na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, który jest jednym z partnerów głównego organizatora. Tam też rozłożył swoje stoiska Park Kobiet, prezentując działania organizacji pozarządowych, instytucji, firm, wydawnictw.

Panie z Zaolzia wzięły udział także w warsztatach, które odbywały się pierwszego dnia Kongresu w Zamku Cieszyn. Helena Niedoba na warsztatach „Wiklinowe/ze słomy” uczyła się robienia koszyków ze słomy, Anna Piszkiewicz malowała skrzynkę podczas warsztatów „Zdobienie tróweł tradycyjnymi wzorami”. Były też warsztaty kulinarne.

Przedstawicielki PZKO przyznały, że zajęcia praktyczne stały się elementem Kongresu poniekąd z ich inicjatywy. – Warsztaty twórcze były nowością – tłumaczyła Anna Piszkiewicz – bo zawsze są raczej tylko panele dyskusyjne. Podczas rozmowy z kierowniczką Romą Rojowską wyjaśniłam jej, co nas najbardziej interesuje.

Panel pierwszego dnia w Zamku Cieszyn nazwany „Podziel się ideą” obejmował wystąpienia: „Akademia Emila – alternatywa dla rodziców, czyli o edukacji inaczej”; „Ekozofia w służbie niepełnosprawnym”; „Dinksy – komunikacja obrazem”; „Plecionkarstwo jest w dechę! Współpraca ze społecznością lokalną”; „Zamek Cieszyn na szlaku innowacji”.

Tego dnia Kongres odbywał się również w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, który jest kolejnym partnerem organizatora. Omawiano temat „Rozwój kariery zawodowej ambicją kobiet województwa śląskiego”. W dyskusji panelowej „Wiedzieć jak, czyli o sztuce istnienia w życiu publicznym” wzięli udział także przedstawiciele władz samorządowych, liderzy polityczni, gospodarczy i społeczni.

Panel drugiego dnia Kongresu na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego obejmował tematy: „Kapitał społeczny kobiet 50 plus w XXI wieku”; „Kobiecość: niechciana – ukryta – upragniona* (*niepotrzebne skreślić)”; „Kobiety w służbach mundurowych – parytety, moda czy normalna sprawa”. Odbył się też warsztat psychologiczny: „Filary poczucia własnej wartości kobiet, czyli jak budować i na czym wspierać obraz siebie”.

CR

Tagi: , , , ,

Komentarze

Czytaj również


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test