Informacje dla Polaków w Czechach!

  KARWINA / „Piękno przyrody w barwach ukryte” to nazwa wystawy malarstwa dwóch nieżyjących już związanych z Karwiną artystów polskiej narodowości: Dominika Figurnego i Władysława Pasza. Wystawa otwarta została w Miejskim Domu Kultury w Karwinie-Nowym Mieście we wtorek 5 stycznia.

  Podczas wernisażu w programie artystycznym wystąpiły uczennice karwińskiej Podstawowej Szkoły Artystycznej im. B. Smetany. Na pianinie zagrał i zaśpiewał też prawnuk Władysława Pasza Matyáš Kyncl.

  Sylwetki malarzy i ich twórczość przedstawił, po czesku i po polsku, Władysław Owczarzy. Podkreślił, że wszystkie zamieszczone na wystawie obrazy mówią nie tylko o bogactwie przyrody, ale też o jej inspirującej roli w poszukiwaniu tematów artystycznych.

  Dominik Figurny urodził się 29 lipca 1909 r. w Suchej Górnej. – Z Suchej też, jak mi opowiadał, często na piechotę podążał do orłowskiego gimnazjum – mówił Władysław Owczarzy.

  Po maturze w Polskim Gimnazjum Realnym w Orłowej Dominik Figurny kształcił się w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, studia ukończył w 1938 r. – Marzył mu się wyjazd za granicę, by doskonalić swój talent, ale wybuch II wojny światowej przekreślił jego plany – dodał Owczarzy.

  Nadwątlone zdrowie nie pozwoliło mu po wojnie powrócić do marzeń o studiach w Paryżu. Aż do emerytury pracował jako nauczyciel rysunku w szkole podstawowej we Frysztacie.

  W jego twórczości przeważały krajobrazy, malował też, zwłaszcza na początku swej drogi artystycznej, portrety oraz kompozycje figuralne. Zafascynowany był impresjonizmem, koloryzmem.

  Władysław Pasz urodził się 4 sierpnia 1912 r. w Orłowej. – Jest również absolwentem orłowskiego gimnazjum i podobnie jak Figurny pracował jako nauczyciel – przedstawił go Owczarzy.

  Studiował pedagogikę, wychowanie plastyczne, malarstwo, psychologię, wiedzę zdobywał na uniwersytetach w Ołomuńcu, Krakowie, Warszawie i Pradze. Podczas II wojny światowej był więziony w hitlerowskich obozach koncentracyjnych w Dachau i Mauthausen-Gusen.

  Uczył najpierw w Żywocicach, potem w kilku innych podstawówkach, ostatecznie został pedagogiem w orłowskim i czeskocieszyńskim gimnazjum. Był też dyrektorem Powiatowej Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Karwinie.

  Władysław Pasz był przede wszystkim pejzażystą, w późniejszym wieku lubił też malować kwiaty. – Chociaż nie starał się odgrywać w naszej regionalnej plastyce przodującej roli, zapisał się w dziejach jako ciekawy twórca zwłaszcza realistycznych obrazów opartych na postimpresjonizmie czy też raczej wspomnianym koloryzmie – podsumował Owczarzy.

  Dominik Figurny i Władysław Pasz inspiracji do swej twórczości poszukiwali przede wszystkim w krajobrazach i ludziach ziemi cieszyńskiej, na swych obrazach utrwalali piękno kraju rodzinnego.

  Obydwaj byli współzałożycielami przedwojennego, utworzonego w 1937 r., Śląskiego Związku Literacko-Artystycznego oraz Sekcji Literacko-Arystycznej, która powstała w 1947 r. w ramach Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czechosłowacji.

  Wystawę „Piękno przyrody w barwach ukryte” oglądać można do 10 lutego, obrazy są na sprzedaż.

  CR

  Tagi: , , , , , , ,

   Komentarze


   Czytaj również


   TYDZIEŃ W PIGUŁCE. Najważniejsze wydarzenia na Zaolziu i nie tylko
   Czerwiec122021

   TYDZIEŃ W PIGUŁCE. Najważniejsze wydarzenia na Zaolziu i nie tylko

   Znalazłeś małą sarnę? Nie dotykaj jej i nie zabieraj! Jej mama jest w pobliżu
   Czerwiec122021

   Znalazłeś małą sarnę? Nie dotykaj jej i nie zabieraj! Jej mama jest w pobliżu

   Przejażdżka kolejką górniczą
   Czerwiec122021

   Przejażdżka kolejką górniczą

   Młody Księżyc w pobliżu Wenus i Marsa
   Czerwiec122021

   Młody Księżyc w pobliżu Wenus i Marsa

   Gra pianistki
   Czerwiec122021

   Gra pianistki

   W Wędryni można było złożyć wniosek o Kartę Polaka
   Czerwiec112021

   W Wędryni można było złożyć wniosek o Kartę Polaka

   Polska od poniedziałku będzie oznaczona jako kraj o niskim ryzyku zagrożenia. Co się zmieni?
   Czerwiec112021

   Polska od poniedziałku będzie oznaczona jako kraj o niskim ryzyku zagrożenia. Co się zmieni?

   Teraz każdy będzie mógł uświetnić imprezę grą na pianinie
   Czerwiec112021

   Teraz każdy będzie mógł uświetnić imprezę grą na pianinie

   REKLAMA
   REKLAMA

   ZWROT TV

   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie".

   Website Security Test