Czytaj nas! Codziennie nowe informacje!

  ChwajolMUR1ORŁOWA / O celach, które przyświecały założeniu w 2006 r. w Czeskim Cieszynie Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego, o współżyciu pokoleń i narodowości w regionie rozmawiano w orłowskim ratuszu podczas spotkania burmistrza Orłowej Tomáša Kučy z pomysłodawczynią MUR Danutą Chwajol.

  Danuta Chwajol, z zawodu lekarz pediatra, jest mieszkanką Orłowej-Lutyni. Działa w Miejscowym Kole PZKO, była członkinią Zarządu Głównego PZKO w Czeskim Cieszynie i przewodniczącą Rady Oświaty ZG PZKO.

  Przez osiem lat kierowała Międzygeneracyjnym Uniwersytetem Regionalnym, który stworzyła w celu poszerzenia oferty edukacji regionalnej na lewym brzegu Olzy. Zadaniem MUR było rozpowszechnianie wiedzy o Śląsku Cieszyńskim także wśród dorosłych, zainteresowanie tradycjami regionalnymi i uświadomienie społeczeństwu wartości swych korzeni bez względu na deklarowaną dziś narodowość.

  ChwajolMUR2Za aktywność na rzecz polskiej mniejszości narodowej w Republice Czeskiej, krzewienie tradycji i kultury narodowej oraz podejmowanie działań na rzecz współpracy pomiędzy Czechami i Polską przyznany został Danucie Chwajol na mocy decyzji prezydenta RP Bronisława Komorowskiego postanowieniem z 13 listopada 2014 r. Złoty Krzyż Zasługi.

  Burmistrz Orłowej Tomáš Kuča przyjął Danutę Chwajol w ratuszu, by podziękować jej za zasługi na rzecz harmonijnego współżycia mniejszości narodowych w regionie.

  (CR)

  Tagi: , , , ,

   Komentarze


   Czytaj również


   Parfém jako dárek: čemu věnovat pozornost při výběru
   Wrzesień062020

   Parfém jako dárek: čemu věnovat pozornost při výběru

   Posłuchaj, jak aktorzy Sceny Polskiej czytają fragmenty zaolziańskiej literatury
   Październik202020

   Posłuchaj, jak aktorzy Sceny Polskiej czytają fragmenty zaolziańskiej literatury

   Ekolodzy próbują zatrzymać wodę w górach
   Październik202020

   Ekolodzy próbują zatrzymać wodę w górach

   Trzecia edycja Polonijnych Biegów Niepodległości. Apel organizatorów
   Październik202020

   Trzecia edycja Polonijnych Biegów Niepodległości. Apel organizatorów

   Coroczna gala „Tacy jesteśmy” też padła na froncie walki z koronawirusem
   Październik202020

   Coroczna gala „Tacy jesteśmy” też padła na froncie walki z koronawirusem

   Zielone szkoły jako sposób na wirusa?
   Październik202020

   Zielone szkoły jako sposób na wirusa?

   Polsko-czeskie rozmówki NA GRANICY dobiegły końca
   Październik202020

   Polsko-czeskie rozmówki NA GRANICY dobiegły końca

   W Czechach maseczki obowiązkowe też na ulicy i w samochodzie
   Październik192020

   W Czechach maseczki obowiązkowe też na ulicy i w samochodzie

   W Czechach szpital polowy już się buduje, niebawem stanie szpital polowy również w Polsce
   Październik192020

   W Czechach szpital polowy już się buduje, niebawem stanie szpital polowy również w Polsce


   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie".

   Website Security Test