CIESZYN / Oddział PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie podsumował minioną, wyjątkowo długą kadencję. Członkowie oddziału spotkali się w sali sesyjnej cieszyńskiego Ratusza w sobotę 25 czerwca.

  Miniona XXVII kadencja zarządu oddziału była wyjątkowo długa. Obejmowała lata 2017-2022. Pandemiczne obostrzenia nie pozwoliły bowiem na zorganizowanie zjazdu w statutowym terminie.

  „Nasz oddział PTTK w tym okresie wyekspediował na wycieczkę cały Cieszyn wraz z przyległymi miejscowościami”

  – Wszystkie jednostki organizacyjne naszego oddziału wykazują się prężną działalnością. W okresie sprawozdawczym zrealizowały łącznie 1777 wydarzeń turystycznych dla 43 622 uczestników. Odnosząc to do liczebności naszego miasta, można powiedzieć, że nasz oddział PTTK w tym okresie wyekspediował na wycieczkę cały Cieszyn wraz z przyległymi miejscowościami – zauważył podsumowując minioną kadencję Zbigniew Pawlik, prezes Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie.

  342 km szlaków turystycznych

  – Nasz oddział PTTK jest nie tylko animatorem turystyki i krajoznawstwa w regionie, lecz zajmuje się również utrzymywaniem szlaków turystycznych oraz spacerowych. Na koniec roku 2021 było to 202,5 km szlaków górskich, 135,5 km ścieżek spacerowych oraz 4 km pieszych szlaków dydaktycznych, co łącznie daje niebagatelną ilość 342 km szlaków znakowanych – dodał.

  Czas minionej kadencji obfitował w wiele znaczących rocznic. Wielu z nich nie udało się uczcić

  Omawiana kadencja obfitowała w wiele znaczących rocznic historycznych, zarówno w wymiarze ogólnopaństwowym, jak i w lokalnym. Działające w ramach oddziału koła, kluby i komisje aktywnie włączyły się w organizację tych wydarzeń.

  – W naszym Oddziale PTTK mocno przygotowywaliśmy się do organizacji obchodów 110-lecia polskiej turystyki zorganizowanej na Śląsku Cieszyńskim, jakie miały się odbyć w roku 2020. Z przykrością należy skonstatować, że z powodów, o których już wspomniałem, jedynym w pełni zrealizowanym zamierzeniem było wydanie okolicznościowej publikacji, która rozszerzyła wydawnictwo opracowane w 2010 roku na 100-lecie Oddziału PTTK – mówił Zbigniew Pawlik.

  – Zakończono również sukcesem wystąpienia z wnioskami o wyróżnienia dla aktywnych działaczy Towarzystwa i jednostek współpracujących. Wysiłki Komitetu Organizacyjnego przygotowującego organizację uroczystego spotkania, i to nawet w dwóch terminach, niestety poszły na marne. Między innymi z tego powodu część przyznanych wówczas wyróżnień zostanie wręczona dopiero w dniu dzisiejszym, przy czym jedno niestety już tylko „pro memoria” – dodał prezes Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie.

  Wśród odznaczonych znaleźli się także działacze współpracujących z PTTK organizacji zaolziańskich. Pisaliśmy: Złota odznaka honorowa dla PTTS „Beskid Śląski”. Medal dla Władysława Kristena

  Członków PTTK przybywa

  Członkowie Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie zrzeszeni byli w 9 kołach. W roku ubiegłym liczba ta wzrosła do 10. Do oddziału wstąpiło Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne im. Józefa Kreta działające przy Szkole Podstawowej w Ustroniu-Nierodzimiu. Tym samym obecnie w ramach oddziału funkcjonują dwa szkolne koła.

  – Wobec zmieniających się upodobań młodych ludzi i ogólnej niechęci do stowarzyszania się, jest to dobra wiadomość. Niestety ta mniej dobra jest taka, że młodzież szkolna to i tak zaledwie około 10% ogółu członków. Poprawa tego wskaźnika powinna leżeć w centrum zainteresowania przyszłych władz oddziału – podsumował Zbigniew Pawlik.

  Zmiany w składzie Zarządu Oddziału

  Zadaniem Zjazdu są wybory nowych władz Oddziału. Jego prezes Zbigniew Pawlik ze smutkiem skonstatował, że do zmian doszło już w trakcie trwania mijającej kadencji.

  – W tym okresie odeszli od nas dwaj bardzo zasłużeni działacze, pełniący ważne funkcje we władzach oddziału: śp. Ryszard Syrokosz, zmarły w 2017 roku oraz śp. Jacek Tyczkowski, zmarły w styczniu 2020 roku. Wakaty jakie powstały wymusiły zmiany w składzie osobowym zarządu. Pod koniec roku 2017 został kooptowany kolega Jarosław Rezmer, a od końca września 2019 roku Zbigniew Huczała oraz Zenon Sobczyk – wyjaśnił Pawlik, który sam objął funkcję prezesa w trakcie trwania kadencji, gdyż pełniący ją Jacek Tyczkowski był zmuszony zrezygnować z tej funkcji.

  Podczas zjazdu przeprowadzono wybory. W ich wyniku wybrano nowy Zarząd Oddziału PTTK „Beskid Śląski”, na czele którego stanął Zbigniew Huczała.

  (indi)

  Tagi: , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.