Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania w Koszarzyskach, 739 81 Koszarzyska 70
gill@zskosariska.cz Tel.: 558 362 832 www.zskosariska.cz
Liczba uczniów: 21 Liczba klas: 2
Godziny otwarcia świetlicy szkolnej: 6:30-7:45, 11:40-16:00

W szkole są dwie klasy, w których uczy się pięć roczników dzieci.
Niska liczba uczniów pozwala na indywidualizację nauczania z zastosowaniem nowoczesnych metod i form pracy.

Czytania uczymy metodą SFUMATO, w pierwszej klasie uczymy matematykę wg prof. Hejnego, wykorzystujemy elementy pedagogiki Montessori, prowadzimy nauczanie poprzez przeżycie i zabawę, nauczanie projektowe.

W związku z bardzo atrakcyjną lokalizacją szkoły nasze działania edukacyjne podążają też w kierunku proekologicznym (udział w projekcie Recyklozabawa), staramy się uczulić naszych podopiecznych na najważniejsze problemy globalne (udział w projekcie Global
Schools), promujemy też zdrowy sposób życia i profilaktykę (udział w wielu projektach).

Niemniej ważny jest dla nas rozwój językowy uczniów. Nasze dzieci oprócz obowiązkowych trzech lekcji mają jeszcze dodatkową lekcję języka angielskie go (3+1 godziny tygodniowo). O bardzo dobrym poziomie języka angielskiego świadczą wspaniałe wyniki, jakie uzyskują nasi uczniowie w międzynarodowym konkursie języka angielskiego FOX. Dodatkowo od czwartej klasy dzieci uczą się języka czeskiego wspólnie z czeskimi klasami.

Zajęcia pozalekcyjne, kółka zainteresowań:
Młody Ratownik, Młody Dziennikarz, kółko czytelnicze, kółko logiki i gier planszowych, kółko pszczelarskie, kółko sportowe, zręczne rączki, kółko języka angielskiego, warsztaty ceramiczne.
Dodatkowo dzieci mogą skorzystać z lekcji gry na instrumencie (flet, fortepian, skrzypce) oraz nauki religii.
Języki obce: język angielski.

Nasza szkoła organizuje dla dzieci szereg ciekawych imprez i wyjazdów edukacyjnych. Braliśmy też udział w projektach międzynarodowych (Comenius, Erasmus+ – współpraca ze szkołami polskojęzycznymi w Niemczech, Francji i Polsce).

W ramach świetlicy szkolnej nasi podopieczni mogą wybierać z atrakcyjnej oferty kółek i zajęć pozalekcyjnych: Młody Ratownik, Młody Dziennikarz, Kółko Czytelnicze, Kółko Logiki i Gier Planszowych, Kółko Pszczelarskie, Kółko Sportowe, Zręczne Rączki, Kółko Języka Angielskiego, Warsztaty Ceramiczne. Dodatkowo dzieci mogą skorzystać z propozycji gry na instrumencie (flet, fortepian, skrzypce) oraz nauki religii.

Nowoczesne wyposażenie szkoły i przedszkola (nowoczesna sala komputerowa, tablice interaktywne we wszystkich salach, biblioteka szkolna, pomoce dydaktyczne, itp.) uatrakcyjnia nauczanie.

Ścisła współpraca z Macierzą Szkolną umożliwia nam realizację tradycyjnych imprez, jak na przykład: Dzień Latawca i Pieczonego Ziemniaka, Spotkanie Przedświąteczne, podczas którego dzieci wystawiają spektakle, balik maskowy, Festyn Ogrodowy, kuligi, wycieczki turystyczne…

Niemniej ważna jest też współpraca z PZKO, które wspiera nasze działania i wspólnie z Macierzą pomaga w organizacji niektórych imprez szkolnych. Cenimy sobie też długoletnią współpracę z zaprzyjaźnioną Szkołą Podstawową w Bielsku-Białej. Przede wszystkim jednak uczymy sercem, w naszej szkole każdy jest wyjątkowy!

Historia:
Pierwsze informacje dotyczące szkolnictwa w Koszarzyskach pochodzą z 1822 r., kiedy to uczono w domach prywatnych.
Pierwszy budynek szkolny został wybudowany w r. 1832 r. Wtedy szkoła w Koszarzyskach była filią bystrzyckiej podstawówki. W roku 1853 szkoła stała się samodzielną placówką.
W latach 70. wybudowano nowy budynek szkolny, w którym mieści się szkoła polska, czeska oraz przedszkole czesko-polskie. Do roku 2003 polska szkoła funkcjonowała jako samodzielna placówka. Od 2003 działamy pod jedną dyrekcją wspólnie z czeską szkołą i przedszkolami.

Tagi: , , , , , , , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.