SKOCZÓW / „Ukochał Ewangelię i Polskę – w 80. rocznicę męczeńskiej śmierci ks. seniora Karola Kulisza” to nowa, wydana w listopadzie pozycja książkowa przybliżająca historię i postaci ze Śląska Cieszyńskiego.

  Faktografia wzbogacona zdjęciami

  Książka jest przeredagowaną przez samego autora – ks. radcę Jana Badurę – pracą magisterską. Ponadto została poszerzona o część albumową, ilustrującą życie i służbę ks. seniora Karola Kulisza.

  Nad częścią albumową pracował, wybierał zdjęcia, redagował, opisywał aż do dnia swojej śmierci ks. Emil Gajdacz, który nie doczekał się już jej wydania.

  – Wydanie tej książki jest pewnego rodzaju pośmiertnym hołdem i wyrazem szacunku dla jego pracy i służby na niwie Kościoła ewangelickiego w Polsce – stwierdzają przedstawiciele wydawcy, czyli Diakonatu Eben-Ezer w Dzięgielowie.

  Pochlebne recenzje

  Książka doczekała się wielu pochlebnych recenzji. Recenzująca ją diak. Aleksandra Błahut-Kowalczyk oraz mgr Marcin Gabryś – kustosz Muzeum Protestantyzmu w Cieszynie zwrócili uwagę m.in. na klarowną faktografię, drobiazgowo opracowane okiem obiektywu życie i dzieło Kulisza, rzetelną pracę redakcyjną i wydawniczą. No i oczywiście samą postać ks. Karola Kulisza, założyciela Diakonatu Eben-Ezer, społecznika i polskiego patrioty, który za swe życie zapłacił najwyższą cenę. Zginął 8 maja 1940 w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie.

  (indi)

  Ukochał Ewangelię i Polskę. W 80. rocznicę męczeńskiej śmierci ks. seniora Karola Kulisza.
  Autorzy:
  ks. Jan Badura – tekst; Ks. Emil Gajdacz – część albumowa ;
  Redakcja: dr Jadwiga A. Badura; ks. Emil Gajdacz;
  260 stron i 170 zdjęć, twarda okładka, cześć albumowa drukowana na kredzie.
  Druk: Ośrodek Wydawniczy “Augustana”;
  Wydawca: Diakonat Żeński Eben – Ezer w Dzięgielowie;

  Tagi: , , , , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.