SKOCZÓW / Rada Miejska Skoczowa ogłosiła 2021 Rokiem Gustawa Morcinka. Tego roku bowiem wypada okrągła rocznica urodzin pisarza. Urodził się 130 lat temu, 25 sierpnia 1891, w Karwinie. Większość swego życia spędził jednak w Skoczowie, stąd chęć upamiętnienia wybitnego pisarza, ale też nauczyciela właśnie w Skoczowie.

To właśnie w Skoczowie, po skończeniu Seminarium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej pracował jako nauczyciel w latach 1919 – 1935. W Skoczowie też jest muzeum biograficzne poświęcone pisarzowi.

Morcinek rozsławił nie tylko etos górniczy, ale też i Zaolzie

Z Karwiny wyjechał w wieku 19 lat na naukę do Seminarium Nauczycielskiego, na którą fundusze zebrali górnicy. Gustaw Morcinek, najmłodszy z czwórki rodzeństwa, do pracy w kopalni poszedł w wieku 16 lat. Spędzone w Karwinie dzieciństwo opisuje na kartach powieści „Czarna Julka”.

Pisząc powieści o tematyce górniczej, przybliżył całemu społeczeństwu etos górniczej pracy, a książki takie jak „Łysek z pokładu Idy” czy „Wyrąbany chodnik” dla wielu pokoleń Polaków były obowiązkowymi lekturami szkolnymi. Dzięki pochodzeniu z Karwiny postać Morcinka przyczynia się do szerzenia w Polsce wiedzy o Zaolziu.

Konferencja naukowa i wycieczki śladami Morcinka – jeśli sytuacja epidemiczna pozwoli

W ramach obchodów Roku Gustawa Morcinka miałoby się odbyć szereg wydarzeń przybliżających postać pisarza. Co uda się zrealizować – w obecnej sytuacji trudno przewidzieć. Wspaniałym pomysłem były wycieczki do Karwiny śladami Gustawa Morcinka, co w aktualnej sytuacji jest nie do zaplanowania.

– Kiedy planowaliśmy naszą część atrakcji związanych z Rokiem Gustawa Morcinka w Skoczowie, nikt jeszcze nie myślał o pandemii. Pomysłów było wiele, wśród nich ponowne nawiązanie współpracy z Biblioteką Regionalną w Karwinie, z którą mieliśmy już okazję współpracować przy okazji projektu transgranicznego, ale niestety koronawirus i nałożone obostrzenia skutecznie wszystko pokrzyżowały. W efekcie jakiekolwiek działania w tym zakresie zostały zatrzymane. Niestety, dopóki nie wrócimy do jako takiej normalności i nie zostaną zdjęte obostrzenia, zwłaszcza graniczne, trudno mówić o jakichkolwiek konkretach, czy nawet szerszych planach. Tak jak wszyscy, musimy czekać. A szkoda, ponieważ bardzo dobrze wspominamy współpracę z bibliotekarzami z Karwiny i nadal mamy nadzieję na kolejne projekty oraz wspólne działania – mówi Marcin Wieczorek, dyrektor Biblioteki Publicznej w Skoczowie.

Kolejnym planowanym w ramach obchodów wydarzeniem ma być organizowana przez Muzeum im. Gustawa Morcinka konferencja naukowa, w której mają wziąć udział naukowcy z Opawy i Wrocławia. – Wszystko zależy od sytuacji, ale konferencja na pewno się odbędzie. Jeśli nie normalnie, to hybrydowo albo online. Wszystko jest zaplanowane, jakby nie dało się na żywo, to na platformie Zoom – powiedziała nam Rozalia Wawronowicz, kierowniczka Muzeum im. Gustawa Morcinka, która konferencję organizuje.

Tak więc konferencja w jakiejkolwiek formie odbędzie się 23 września. Konferencja będzie międzynarodowa. Udział potwierdziło sześciu naukowców, m. in. Libor Martinek, historyk literatury, krytyk literacki z Uniwersytetu Śląskiego w Opawie i Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kalendarz i nagrane fragmenty prozy Morcinka już są

Tym, co na pewno udało się już zrealizować, to wydanie kalendarza ściennego. Wydało go skoczowskie muzeum we współpracy z Urzędem Miejskim w Skoczowie. Można go kupić za 12,05 zł. w Biurze Promocji, Informacji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Skoczowie.

– Kalendarz na 12 kartach przybliża życie i twórczość pisarza, bardzo popularnego szczególnie w dwudziestoleciu międzywojennym, wieloletniego nauczyciela skoczowskiej „Jedynki” oraz wybitnego pedagoga i działacza społecznego. Kalendarz jest bogato ilustrowany zdjęciami pochodzącymi ze zbiorów Muzeum, a także zawiera wiele cytatów i myśli pisarza – zachęca Rozalia Wawronowicz.

Można też posłuchać wybranych fragmentów prozy Morcinka. Czyta Rozalia Wawronowicz, a nagrania udostępnione są na Facebooku Muzeum

(indi)

Tagi: , , , , , , , , , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.