Nietypowy tydzień nauki mieli uczniowie PSP w Czeskim Cieszynie. Zamiast na lekcje w swoich klasach codziennie wyjeżdżali do szkoły w Polsce, gdzie uczyli się, ale też po prostu spędzali czas z rówieśnikami z polskiej części Śląska Cieszyńskiego.

fot. z archiwum PSP Czeski Cieszyn

Czeskocieszyńscy ósmoklasiści uczestniczyli w normalnych lekcjach w szkołach gminy Goleszów w Polsce. Uczniowie klasy 8a byli w Szkole Podstawowej im. Jury Gajdzicy w Cisownicy, 8b natomiast w Szkole Podstawowej w Dzięgielowie.

Ale lekcje, jakie się w tym wyjątkowym tygodniu odbywały, to była nie tylko realizacja programu nauczania. Uczniowie wzięli udział w zajęciach lekcyjnych z języka polskiego, fizyki, chemii, matematyki czy historii, ale też na przykład wspólnie pisali listy do kombatantów, powstańców warszawskich, którzy przeżyli II Wojnę Światową.

Była też lekcja edukacji regionalnej, podczas której zespół regionalny ZPiT Goleszów wystąpił z wiązanką tańców i śpiewów związanych z regionem cieszyńskim. Były też tematy trudne. Uczniowie zwiedzili Izbę Oświęcimską w Goleszowie i wysłuchali informacji o podobozie Auschwitz, który znajdował się w Goleszowie podczas II wojny światowej.

fot. z archiwum PSP Czeski Cieszyn

Były też luźniejsze zajęcia. Na przykład czytelnicze, podczas których uczniowie zapoznawali się z polskimi legendami, czy plastyczne realizowane w oparciu o wiedzę z czytelniczych, a także muzyczne na temat twórców naszego regionu. Grali także w grę memory z polsko-czeskimi słówkami.

fot. z archiwum PSP Czeski Cieszyn

W ramach wspólnego spędzania czasu w ostatni dzień, piątek 13 września, wybrali się razem na wycieczkę na Tuł. Spędzili tam czas na podziwianiu beskidzkiego krajobrazu, grach i zabawach i wspólnym posiłku.

Fot. kl. 8 b

Dzięki wspólnym lekcjom i zajęciom pozaszkolnym nasza młodzież miała możliwość kontaktu z rówieśnikami z Polski, a co za tym idzie poznawania współczesnej kultury i języka polskiego, rozwijania zdolności komunikacyjnych w języku polskim. A także poznania miejsc po polskiej stronie Śląska Cieszyńskiego.

Wyjazdy 53 uczniów czeskocieszyńskiej szkoły przez cały tydzień do Dzięgielowa były elementem międzynarodowego projektu „Polska – Czechy – łączy nas Śląsk Cieszyński – nasza Mała Ojczyzna”. Dzięki finansowaniu przez Fundację Oświata Polska za Granicą, Fundusz Rozwoju Zaolzia, Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie oraz Towarzystwo Nauczycieli Polskich w RC rodzice nie ponosili kosztów wyjazdu.

Organizatorzy przedsięwzięcia wyrazili nadzieję, że dzięki realizacji projektu nawiązanych zostanie wiele przyjaźni, które trwać będą także po jego zakończeniu. Czy tak się stanie, czas pokaże. Na pewno byłoby to z pożytkiem dla kompetencji językowych naszych uczniów, a prowadzenie konwersacji w języku polskim z rówieśnikami z polskiej strony granicy z pewnością ułatwi im np. start, jeśli pójdą na studia do Polski.

(indi)

 

Tagi: , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.