Czytaj nas! Codziennie nowe informacje!

We wtorkowe popołudnie 26 lutego w filii Biblioteki Miejskiej w Czeskim Cieszynie przy ul. Havlíčka była okazja do spotkania z redaktorem naczelnym „Kalendarza Beskidzkiego” Janem Pichetą oraz autorami, którzy w wydaniu na rok 2019 poświęcili swe teksty Zaolziu.

Spotkanie prowadzący je Picheta rozpoczął od minuty ciszy dla uczczenia pamięci zmarłego tego dnia Mariusza Makowskiego. Po czym opowiedział krótko o historii kalendarza, poczynając od podkreślenia, że pierwszym redaktorem naczelnym almanachu był pochodzący z Zaolzia, dokładnie z Bogumina, Władysław Czaja.

– Który był moim szefem przez jakiś czas, prowadził informator kulturalny Województwa Bielskiego w latach osiemdziesiątych, ja tam byłem sekretarzem redakcji i on w zasadzie uczył mnie podstaw takiego solidnego dziennikarstwa. Zwracał bardzo uwagę na korektę. Pięć korekt trzeba było zrobić, żeby oddać do druku jakieś wydawnictwo. I Władysław Czaja, skoro pochodził z Zaolzia, to także cenił Zaolzie jako źródło wspaniałych osób, które się tutaj urodziły i wspaniałych tematów, o których mógłby napisać. Stąd już jego sentyment w tych pierwszych edycjach, od lat sześćdziesiątych – wspominał Picheta. Sentyment do Zaolzia ma też najwyraźniej i Picheta, bowiem w opisującym szeroki teren od Soły po Ostrawicę dominują artykuły o Zaolziu oraz całym Śląsku Cieszyńskim.

O samym „Kalendarzu” Picheta powiedział, że stara się, wraz z zespołem redakcyjnym i wydawcą, którym jest Towarzystwo Miłośników Bielska Białej i Podbeskidzia, by „Kalendarz” pełnił rolę kulturotwórczą. I chodzi tu zarówno o tematy, jak i to, by było to pięknie napisane, zarówno prozą, jak i wierszem.

Na spotkaniach z kalendarzem Beskidzkim jest okazja do porozmawiania z niektórymi autorami. I tak Krystyna Wójcicka wspominała, jak miała okazję poznać Anielę Kupiec, o której napisała artykuł do tegorocznego „Kalendarza”. – Kiedy otwarły się granice nawiązaliśmy kontakt przez Związek Harcerstwa Polskiego z tutejszym harcerstwem na terenie Czechosłowacji. Co mnie zdumiało: żyć w kraju, w którym nie mówi się w tym języku, a tak pięknie opanować mowę ojczystą… – mówiła o Anieli Kupiec Wójcicka. Sylwetkę zmarłego 75 lat temu Fryderyka Kretschmanna, nauczyciela, jednego z współtwórców szkoły górniczej w Dąbrowie i kierownika pierwszej polskiej szkoły w Czeskim Cieszynie po 1920 roku przedstawił na kartach „Kalendarza”, ale także zebranym w bibliotecznej salce Jan Branny z Trzyńca. Roman Karwik napisał o kopalni „Silezja”, a opowiadając o tragicznych wypadkach sprzed 40 lat nawiązał do niedawnej tragedii w Stonawie. Jedno ze swoich opowiadań przeczytał też sam redaktor naczelny almanachu. Nie zabrakło na spotkaniu poety Juliusza Wątroby, którego słowne ilustracje do obrazów przewijają się przez cały „Kalendarz”, a podczas spotkania przeczytał swój wiersz o Wieży Piastowskiej. Jest też w „Kalendarzu” teologiczna interpretacja najbardziej słynnego utworu Jana Kubisza autorstwa Józefa Szymeczka, którego jednak na spotkaniu w bibliotece nie było. Warto jednak jego esej przeczytać. A kto nie miał jeszcze możliwości nabyć „Kalendarza” znajdzie go w polskiej księgarni Wirtha w Czeskim Cieszynie.

(indi)

Tagi:

Komentarze

Czytaj również


„Open Air Museum. Cieszyn. Český Tĕšín” w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego 2020
Sierpień042020

„Open Air Museum. Cieszyn. Český Tĕšín” w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego 2020

Letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej odbywa się po raz trzydziesty, tym razem online
Sierpień042020

Letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej odbywa się po raz trzydziesty, tym razem online

Mieszkańcy Karwiny dostaną za darmo woreczki ekologiczne
Sierpień042020

Mieszkańcy Karwiny dostaną za darmo woreczki ekologiczne

Od września bezpieczniej rowerem przez Ropicę
Sierpień042020

Od września bezpieczniej rowerem przez Ropicę

Sejmik w Olbrachcicach. Spore zainteresowanie edukacją w Polsce
Sierpień042020

Sejmik w Olbrachcicach. Spore zainteresowanie edukacją w Polsce

Pojechała do Chin na stypendium. Zdążyła wrócić przed epidemią
Sierpień042020

Pojechała do Chin na stypendium. Zdążyła wrócić przed epidemią

Kolarze pojechali na 75-kilometrową wycieczkę
Sierpień042020

Kolarze pojechali na 75-kilometrową wycieczkę

Sejmik w Stonawie przed Zgromadzeniem Ogólnym innym niż zwykle
Sierpień032020

Sejmik w Stonawie przed Zgromadzeniem Ogólnym innym niż zwykle


#KTOTYJESTEŚ

REKLAMA
REKLAMA

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test