Po lutym 1948 roku myśl powołania do życia miesięcznika „poświęconego sprawom społecznym, oświatowym, kulturze i sztuce” odżyła na nowo.

  Szczęśliwym realizatorem tego projektu stał się Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Czeskim Cieszynie, który dnia 20 stycznia 1949 roku wniósł podanie o zezwolenie na wydawanie pisma. Na wskutek prośby PZKO Ministerstwo Informacji w Pradze zgodziło się na wydawanie „Zwrotu” w swym liście z dnia 26 października 1949 roku pod liczbą dzienną 28126/II/49.

  Wierzymy, że „Zwrot” zostanie przychylnie przyjęty przez całe nasze polskie społeczeństwo w Czechosłowacji, wśród górników i hutników, a także wśród licznego chłopstwa na wsi, że „Zwrot” stanie się nieodłącznym przyjacielem naszych aktywistów kulturalnych i działaczy.

  Pierwszy numer „Zwrotu”, rzecz to nieodłączna, posiada swe usterki i braki, ale żywimy szczerą nadzieję, że te usterki i braki zostaną usunięte już w najbliższych numerach naszego pisma przez nawiązanie wzajemnej współpracy pomiędzy zespołem redakcyjnym „Zwrotu” i jego licznymi czytelnikami.

  (Pierwszy numer „Zwrotu”. „Zwrot”, 1949 nr 1)

  Tagi: , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test