CZESKI CIESZYN / Wczoraj odbył się Konwent Prezesów Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w RC. Na spotkaniu zatwierdzono nowy regulamin, omówiono kwestie związane z organizacją Festiwalu PZKO oraz gali jubileuszowej z okazji 75-lecia istnienia PZKO. Zachęcono również do przygotowania się do składania wniosków o dotacje ministerialne.

  W pierwszym punkcie programu podczas głosowania zatwierdzono jednomyślnie nowy regulamin Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego.

  – Zmiana regulaminu wymuszona była potrzebą dostosowania go do nowego statutu PZKO. Większość zmian omawialiśmy już na poprzednim Konwencie Prezesów. Z tym że wtedy daliśmy jeszcze szansę prezesom na wniesienie ewentualnych poprawek. Zmiany wprowadzone teraz miały charakter kosmetyczny, głównie językowy – powiedział Andrzej Suchanek, wiceprezes ZG PZKO.

  Festiwal PZKO w Parku im. Adama Sikory

  Omówiono również kwestie związane z organizacją Festiwalu PZKO. Postanowiono, że przyszłoroczny festiwal odbędzie się w Czeskim Cieszynie.

  – Poprzedni festiwal w 2019 roku zorganizowaliśmy w Trzyńcu, kolejny teoretycznie powinien odbyć się w Karwinie. Po dyskusji w Zarządzie Głównym postanowiliśmy wrócić do dawnej tradycji i zorganizować go w Czeskim Cieszynie. Chcemy wyjść naprzeciw wszystkim – aby i Dolanie, i Gorole spotkali się w jednym centralnym miejscu – powiedziała Helena Legowicz, prezes ZG PZKO. Dodała również, że Festiwal PZKO odbędzie się 27 maja 2023 roku w Parku im. Adama Sikory. (aktualizacja – termin Festiwalu został zmieniony. Festiwal PZKO odbędzie się 20 maja 2023 roku).

  Organizacja festiwalu w Karwinie kolidowałaby z organizacją „Dolańskiego Grómu”. – W organizację „Dolańskiego Grómu” zaangażowana jest sporo liczba osób z karwińskiego koła, oznaczałoby to więc, że ci sami ludzie, którzy przygotowywaliby Festiwal PZKO, parę tygodni później musieliby organizować drugą imprezę masową, czyli Dolański Grom. To byłoby dla nich trudne do wykonania – powiedział Andrzej Suchanek.

  „Im więcej ich złożymy, tym większe mamy szanse na uzyskanie dotacji”

  Prezes ZG PZKO poinformowała, że nie ma jeszcze ogłoszonych żadnych terminów składania wniosków dotacyjnych na przyszły rok. – W momencie, kiedy zostaną ogłoszone terminy, czy to przez Ministerstwo Kultury RC, czy to przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów  RP, na pewno państwa o tym poinformujemy. Zwracam się więc z prośbą, aby zastanowić się, o co państwo chcą wnioskować. Zachęcam do przejrzenia stron Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, ponieważ tam jest określony zakres, w którym możemy składać wnioski. Im więcej ich złożymy, tym większe mamy szanse na uzyskanie dotacji. Każde, nawet najmniejsze koło, jest warte finansowania – powiedziała Helena Legowicz.

  Wnioski do Funduszu Rozwoju Zaolzia należy składać do 30 lipca 2022 roku

  Wnioski o dofinansowanie można również składać do Funduszu Rozwoju Zaolzia. Kierownik Centrum Polskiego Michał Przywara poinformował, że wnioski można składać do 30 lipca za pomocą formularza tradycyjnego lub elektronicznego – oba dostępne są na stronach www.polonica.cz. Szkolenia w zakresie składania wniosków do Funduszu Rozwoju Zaolzia odbędą się 12 lipca br. o godz. 16.30 w sali Centrum Polskiego w ZG PZKO. Kierownik Centrum Polskiego zadeklarował również pomoc w samym pisaniu wniosków. – Wystarczy się do nas zgłosić i pomożemy ze wszystkim – dodał.

  Kierownik Centrum Polskiego zaprosił również do współpracy w ramach organizacji Polskich Czwartków i Dni Polskich. – W zeszłym roku Dni Polskie organizowane były w Karwinie, Trzyńcu i Jabłonkowie. W tym odbędą się na terenie całego Zaolzia w terminie od 6 do 9 października. Do współpracy w tym zakresie zapraszamy wszystkie koła – powiedział Michał Przywara.

  Gabriel Kopeć, członek Rady Młodzieży ZG PZKO, zaprosił młodzież należącą do PZKO, ale też niezrzeszoną, do uczestnictwa w Kongresie Młodzieży, który odbędzie się jesienią tego roku. – Celem naszego spotkania będzie wyłonienie leaderów oraz odpowiedzenie na pytanie, jak młoda generacja widzi przyszłość Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego – powiedział członek Rady Młodzieży ZG PZKO.

  Gala jubileuszowa odbędzie się 15 października 2022 roku

  Ostatnią omawianą podczas środowego spotkania sprawą były obchodu 75-lecia Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego. Zapowiedziano, że gala jubileuszowa odbędzie się w sobotę 15 października 2022 roku w Domu Kultury Trisia. – Obchody będą się składały z dwóch części – w pierwszej zaprezentujemy nasz dorobek. W drugiej części wystąpi gwiazda wieczoru – Grupa MoCarta – powiedziała Helena Legowicz.

  – Zarząd podjął decyzję, że bilety będą bezpłatne. Będziemy je rozsyłali do poszczególnych kół na początku września. Przy dystrybucji biletów prosimy, aby pamiętać nie tylko o zasłużonych działaczach, dla których to wydarzenie będzie bardzo ważne, ale też o młodych – powiedziała prezes ZG PZKO.

  Wsparcie dla „Zwrotu”

  Helena Legowicz zachęciła również do umieszczania płatnych reklam na łamach miesięcznika „Zwrot” i na portalu. – Nasze czasopismo jest czasopismem dotowanym. Oczywiście mamy obowiązek pisać o imprezach organizowanych przez wszystkie koła PZKO, ale może uda się państwu wysupłać tych paręset koron, aby zapłacić reklamę danej imprezy – można ten koszt pokryć na przykład z dotacji. Jeżeli imprez w roku jest siedemdziesiąt i zapłacą państwo za reklamę każdej z nich, to nam to bardzo pomoże, a dla państwa to nie będzie wielki koszt – zaapelowała prezes ZG PZKO.

  Prezes Legowicz przypomniała również, aby przy wypisywaniu deklaracji członkowskich Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego wpisywać imiona i nazwiska zgodne z urzędowym zapisem.

  – Prosimy, aby wpisywać imiona i nazwiska nowych członków zgodnie z zapisem oryginalnym, takim, jaki jest w dokumentach. Polszczenie czeskim imion powoduje niepotrzebne komplikacje – podsumowała prezes ZG PZKO.

  Tagi: , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.