CIESZYN, CZESKI CIESZYN / Na uroczyste otwarcie gry realizowanej w ramach projektu Cieszyńskie GO zaprasza Centrum Pedagogiczne w Czeskim Cieszynie i Dom Narodowy w Cieszynie. Akcja odbędzie się w środę 26 września o godz. 10.30 w Szkole Podstawowej nr 2 w Cieszynie (ul. Chopina 37).

Celem projektu „Těšínské GO – Cieszyńskie GO” jest wspieranie edukacji regionalnej w szkołach podstawowych Śląska Cieszyńskiego po obu stronach Olzy. – Dlaczego GO? GO ewokuje drogę, po której możemy iść, ale również grę, w którą możemy grać. GO łączy w projekcie poznawanie i uczenie się z grą i zabawą – wyjaśniają realizatorzy projektu, w ramach którego przygotowano kilka przedsięwzięć.

Zrealizowano ścieżki edukacyjne dla nauczycieli najstarszych klas szkół podstawowych – tradycji i rzemiosł, historyczną oraz międzykulturową. Powstało portfolio dla uczniów – zeszyt ćwiczeń dla młodzieży w wieku 12-14 lat w polskiej i czeskiej wersji językowej. Chodzi o publikację o tematyce historycznej, geograficznej, przyrodniczej i kulturowej, która jest indywidualnym przewodnikiem ucznia po regionie. Kolejnym produktem jest regionalna gra z mapą, punktami zatrzymania i zadaniami do wykonania.

Realizatorami projektu, który współfinansowany jest ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński, są Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszynie oraz Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy w Cieszynie.

red

Tagi: , , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.