CIESZYN / Przykładem tego, że granica nie musi dzielić, ale wręcz przeciwnie, łączyć oba narody sąsiadujące, jest Cieszyn oraz Czeski Cieszyn. W piątek w Cieszynie odbyła się konferencja, na której został podsumowany jeden z unijnych mikroprojektów transgranicznych „Program dla Kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna“.

Projekt stara się zaradzić niewystarczającemu opisowi stanu kultury i kierunków jej rozwoju w dokumentach strategicznych obu miast. W rezultacie jak polska strona, tak czeska strona nie ma wspólnej strategii dotyczącej spraw kulturalnych. – Dlatego wynikiem projektu będzie stworzenie kompleksowego, transgranicznego opracowania naukowego będącego podstawą do redakcji dokumentu strategicznego pod nazwą „Program dla Kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna” – wytłumaczono na konferencji.

Aby poznać aktualny stan i potrzeby ludzi po obu stronach granicy, przeprowadzono ankiety wprost w terenie: 750 po polskiej, 450 po czeskiej stronie. Przepytano jak mieszkańców obu miast, tak również przyjezdnych. Równocześnie, aby otrzymane odpowiedzi móc analizować naukowo, przeprowadzono 40 wywiadów z ekspertami w dziedzinie kultury. Całkowite koszty projektu to 28 800 EUR.

Jeżeli chodzi o to, co najbardziej przeszkadza mieszkańcom z korzystania oferty kulturalnej, głównym problemem Cieszyna i Czeskiego Cieszyna był brak czasu. Po polskiej stronie pojawiły się również kłopoty z parkowaniem. Po czeskiej stronie zaś dołączyły nieznajomość języka czy brak informacji o ofercie kulturalnej.

Oprócz Biblioteki Miejskiej w Cieszynie, Teatru im. Adama Mickiewicza czy Zamku Cieszyn, po czeskiej stronie najlepiej oceniano takie instytucje jak Teatr Cieszyński, kawiarnię i czytelnię Avion oraz klub „Dziupla“. A wśród najważniejszych instytucji kulturalnych wskazanych w ankietach pojawił się również Polski Związek Kulturalno Oświatowy w RC.

Wyniki badań w skrócie przedstawili dr Joanna Kurowska-Pysz oraz dr inż. Łukasz Wróblewski, którzy reprezentowali wykonawcę zadania: Kreatus oraz Akademię WSB. Jak stwierdzili, projekt trafił na pewnego rodzaju lukę naukową. O kulturze transgranicznej bowiem jak na razie nie ma prac naukowych. A strategię kulturalną opracowaną na podstawie wszystkich analiz poznamy już niebawem.

kc

Tagi: , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.