Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA zaprasza na konferencję „AIR TRITIA – Czyste powietrze w sercu Europy”, która odbędzie się online 24 listopada 2020 roku. Konferencja, będąca podsumowaniem międzynarodowego projektu, skierowana jest do przedstawicieli miast, instytucji i organizacji zajmujących się tematyką ochrony powietrza.

  Zanieczyszczone powietrze jest jednym z głównych problemów cywilizacyjnych świata. Substancje szkodliwe zawarte w powietrzu mają negatywny wpływ na ludzi, zwierzęta i środowisko naturalne, przez to generują szereg kosztów. Granice państw nie są barierą dla zanieczyszczonego powietrza i dlatego niezbędne jest opracowanie instrumentów, strategii oraz procedur mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia w skali międzynarodowej.

  Polsko-czesko-słowackie pogranicze ma poważne problemy z jakością powietrza

  W projekcie skupiono się na polsko-czesko-słowackim pograniczu, które od bardzo dawna ma poważne problemy z jakością powietrza. W trakcie konferencji będzie można zapoznać się z wynikami analizy problemu opartej na modelowaniu oraz monitorowaniu pomiarów.

  Zaprezentowane zostaną przyczyny zanieczyszczeń, konkretne strategie i narzędzia służące ich zapobieganiu, uzupełnione analizą społeczno-ekonomiczną oraz analizą wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie mieszkańców regionu.

  Wystąpią prelegenci z wielu ośrodków naukowych

  Na konferencji wystąpią prelegenci z Wyższej Szkoły Górniczej – Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie, Uniwersytetu Żylińskiego w Żylinie, Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, Zakładu Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza w Katowicach, Centrum Naukowo-Badawcze w Ostrawie oraz przedstawiciele miast partnerskich, czyli Rybnika, Opawy, Żyliny, Opola i Ostrawy.

  Formularz zgłoszeniowy na konferencję jest dostępny tutaj: http://u7u.pl/n4jqm

  Program

  Tagi: , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.