KARWINA / Jak już informowaliśmy na naszym portalu, z okazji 750-lecia miasta Karwiny Oddział Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej w Karwinie-Frysztacie ogłosił konkurs dla dzieci i młodzieży „Widok(ówka) z Karwiny, czyli jak zmieniało się moje miasto”. Obecnie, w kwietniu, na piętrze budynku biblioteki przy Rynku Masaryka oglądać można plon tego konkursu.

Dzieci mogły wziąć do pomocy rodziców i dziadków, poszperać razem w rodzinnych archiwach, gdzie często przechowywane są także pamiątki związane z miastem. Piętnastu uczniów karwińskiej Polskiej Szkoły Podstawowej od klasy I aż do IX przyniosło stare widokówki na wystawę. Kolekcję uzupełniono pocztówkami ze zbiorów Władysława Owczarzego, autorami wystawy są ponadto Maria Bartulec i Michaela Šafránek.

Przy okazji odwiedzin biblioteki warto też zajrzeć do budynku obok, gdzie ma swoją siedzibę karwiński oddział Muzeum Ziemi Cieszyńskiej. W sali wystaw aż do 16 września czynna jest ekspozycja „Karwina na najstarszych pocztówkach”. Znajdują się tam nie tylko stare widokówki z czasów austriackich, ale też aparaty fotograficzne i albumy, a także informacje o osobach, które w tym regionie pocztówki produkowały.

CR

Tagi: , , , ,

Komentarze

Czytaj również


Koronawirus

#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test