KARWINA / Prelekcje podróżnicze organizowane w Miejscowych Kołach PZKO czy bibliotekach cieszą się zawsze wielką przychylnością słuchaczy. W Oddziale Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej w Karwinie zapraszani są na spotkania z cyklu „Podróże marzeń”. Kolejne odbędzie się już w najbliższy wtorek.

W siedzibie Biblioteki Regionalnej w Karwinie-Frysztacie przy Rynku Masaryka 24 kwietnia o godz. 17:30 wrażeniami z podróży po Europie pod hasłem „Geograficzne środki Europy” podzieli się Władysław Paweł Kliś.

Prelegent mieszka w Bielsku-Białej. Jest członkiem Turystycznego Klubu Kolarskiego PTTK Ondraszek z Cieszyna, który ściśle współpracuje z zaolziańskim Towarzystwem Rowerowym Olza PTTS Beskid Śląski.

red

Tagi: , , ,

Komentarze

Czytaj również


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test