STONAWA / „Miesiąc z miesiącem rok z rokiem wiąże” to nazwa wystawy, na którą 30 września i 1 października zaprosił Klub Kobiet Miejscowego Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Stonawie. Wystawa zorganizowana została z okazji 70-lecia Miejscowego Koła i jego Klubu Kobiet.

  – Chcemy w ten sposób złożyć hołd naszym poprzedniczkom, tym, które bez wahania po zakończeniu działań wojennych postanowiły nawiązać do przedwojennych tradycji – wyjaśniła podczas wernisażu Maria Szwańczarowa, która wraz z Emilią Łukoszową kieruje obecnie Klubem Kobiet.

  – Na planszy widnieją nazwiska kierowniczek Klubu Kobiet, które stały na jego czele w minionych dziesięcioleciach. Dwie z nich są między nami. Jest to Stanisława Kokotek i Stefania Piszczek – przedstawiła panie gościom wernisażu wystawy.

  – Były czasy, kiedy nie wolno było używać nazwy Klub, na planszy spotkacie się z nazwą Zespół Kobiet – wspominała. – Trudno sobie dziś wyobrazić, jak się pracowało w systemie kartkowym w piewszych powojennych latach. Przy skromnych przydziałach mąki, masła, cukru, jajek można powiedzieć, że panie odejmowały sobie i rodzinie od ust.

  – Tegoroczna wystawa wiąże się z naszym życiem i tradycjami – mówiła, wyjaśniając nazwę i dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do powstania bogatej i różnorodnej ekspozycji.

  Maria Szwańczarowa przywitała gości, wśród których byli m.in. prezes ZG PZKO Jan Ryłko, wójt Stonawy Andrzej Feber. W imieniu Sekcji Kobiet ZG PZKO głos zabrała Anna Piszkiewicz.

  – Miejscowe Koło PZKO w Stonawie jest mocnym filarem naszego Związku. Tak samo Klub Kobiet. Chodzę na wszystkie wystawy, więc mogę powiedzieć spokojnie, że wasze wystawy są zawsze taką perełką, którą możecie się pochlubić – stwierdziła Anna Piszkiewicz, składając paniom życzenia i kwiaty.

  Z życzeniami przybyły również przedstawicielki innych Klubów Kobiet z całego Zaolzia. Dyplomy działaczom i organizatorom wręczył prezes MK PZKO Wojciech Feber.

  Program artystyczny nawiązywał do tematu wystawy. Wykonały go dzieci oraz chór mieszany Stonawa pod batutą Marty Orszulik.

  Na środku głównej sali Domu PZKO ustawiono dwanaście stołów, na każdym z nich znalazły się przedmioty odnoszące się do każdego po kolei miesiąca roku. Były to rękodzieła, wyroby wykonane różnymi technikami z różnych materiałów.

  Oprócz prac autorstwa członkiń Klubu Kobiet i współpracujących z nimi osób na wystawie znalazły się wyroby mieszkańców Domu Spokojnej Starości w Stonawie, obrazy utalentowanych stonawskich malarzy, dzieła plastyczne uczniów szkoły i przedszkolaków.

  Wiele miejsca zajęły eksponaty związane z historią Koła PZKO, jego zespołów, z działalnością od powstania aż po dzień dzisiejszy. Wystawiono kroniki, zdjęcia, dokumenty.

  Na zwiedzających wystawę czekała również bogata loteria oraz bufet. Były ciastka i kołacze, także na wynos, kanapki i kilka dań obiadowych.

  Więcej o wystawie przedstawiającej historię i tradycje stonawskiego Koła PZKO napiszemy w październikowym „Zwrocie”.

  CR

  Tagi: , , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.