Jabłonków. Niedawno urządziło tutejsze Koło Macierzy Szkolnej wieczornicę, na program której złożyły się występy nowo założonego chóru żeńskiego, deklamacja „Koncertu Jankiela” z towarzyszeniem fortepianu i komedia pod tytułem „Pan burmistrz z Wielkich Kozłowic”.

  Chociaż chór występował po raz pierwszy, wywiązał się jednak świetnie ze swego zadania, czego dowodem były huczne oklaski po każdej pieśni. Ten nadzwyczajny sukces zawdzięcza młody chór głównie swojemu dzielnemu chórmistrzowi p. A. Sabeli, nauczycielowi szkoły wydziałowej.

  Deklamacja p. dyrektora Paszka, wygłoszona z niezmiernym artyzmem i zrozumieniem, budziła podziw słuchających.

  Drugą część wieczornicy można by nazwać wieczorem śmiechu. Licznie zgromadzona publiczność, której większa część pochodziła z sąsiednich gmin, wybuchała co chwila homerycznym śmiechem.

  Darzono amatorów burzą oklasków, na które ci w całej pełni zasługiwali. Bo rzeczywiście doskonale oddali swoje role i p. Sabela w roli burmistrza, i p. Rykalski w roli Onóżki, i p. Badura w roli Frygowskiego, i p. Wiszczorówna w roli burmistrzowej, i p. Szymalanka w roli burmistrzanki.

  Niech ten sukces będzie zachętą do dalszej pracy.

  (Wieczornica. „Gazeta Kresowa” nr 15, Frysztat, 11 kwietnia 1929)

  Tagi: , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   Koronawirus

   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test