JABŁONKÓW / WISŁA / Tuż przed rozpoczęciem 70. Gorolskigo Święta nie zapomniano o nestorach festiwalu. W piątek przed południem złożyli na ich grobach kwiaty Tadeusz Filipczyk i Stanisław Gawlik. W niedzielę uczcili pamięć zaolziańskich działaczy minister Adam Kwiatkowski oraz konsul generalny RP w Ostrawie Janusz Bilski.

Stanisław Hadyna, Władysław Niedoba, Władysław Młynek, Ludwik Cienciała, Karol Piegza to osoby, bez których nie byłoby dzisiaj Gorolskigo Święta.

Działacze ci już niestety nie są wśród nas, ale organizatorzy festiwalu nadal o nich pamiętają. Ich wkład w dorobek społeczno-kulturalny całego społeczeństwa zaolziańskiego jest niezwykle cenny.

W piątek przed południem zatem Tadeusz Filipczyk oraz Stanisław Gawlik złożyli kwiaty na grobach Stanisława Hadyny w Wiśle na Gróniczku, Władysława Niedoby i Władysława Młynka w Nawsiu, Ludwika Cienciały w Trzyńcu oraz Karola Piegzy i Bogusława Słowioczka w Jabłonkowie.

W niedzielę uczcili pamięć zaolziańskich działaczy minister Adam Kwiatkowski oraz konsul generalny RP w Ostrawie Janusz Bilski.

AS

Tagi: , , , , , , ,

Komentarze

Czytaj również


Koronawirus

#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

Website Security Test