E-mail: halina.szczotka@zwrot.cz

Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej wspólnie z Instytutem Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie organizują w najbliższy piątek i sobotę międzynarodową konferencję naukową pt. „Zaolzie jako wieloetniczny region historyczno-kulturowy. Doświadczenia koegzystencji i wyzwania na przyszłość”. Konferencja odbędzie się w siedzibie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Konferencja przedstawi Zaolzie z wielu punktów widzenia. Jej celem jest próba bilansu ostatnich 100 lat w odniesieniu do stosunków polsko-czeskich na cieszyńskim pograniczu, do sytuacji politycznej, ekonomicznej i społeczno-kulturowej Polaków mieszkających od pokoleń na Zaolziu.

Organizatorzy oferują bogaty i różnorodny program. W piątek 28 października konferencję zainauguruje dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW Sławomir Zaręba, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Longin Komołowski i prezes Zarządu Głównego PZKO Jan Ryłko.

Wykład wprowadzający wygłosi Tadeusz Siwek z Uniwersytetu Ostrawskiego. Później zaplanowane są dwa panele dyskusyjne, podejmujące m.in. temat Zaolzia w wielkiej i małej polityce w latach 1918-1989 oraz sytuacji na Zaolziu po 1989 r. pod kątem oczekiwań, nadziei, postulatów i związanych z tym przemian tożsamości społeczności polskiej na Zaolziu.

W drugim dniu konferencji, w sobotę 29 października, otwarcia obrad dokona m.in. Janina Sagatowska, Senator RP, Przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP.

Pierwszy z paneli poświęcony będzie działaniom w zakresie animacji życia społeczno-kulturalnego oraz zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego na Zaolziu w kontekście polsko-czeskiej współpracy transgranicznej. Swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami na ten temat podzielą się przedstawiciele Miejscowych Kół PZKO oraz Sekcji Zarządu Głównego PZKO.

Z kolei w drugim z paneli dyskutowana będzie kwestia Polonii i Polaków za granicą jako integralnego elementu polskiej wspólnoty narodowej i jej miejsca w polskiej polityce zagranicznej. Wystąpią w nim m.in. Mikołaj Falkowski (Prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”), Longin Komołowski (Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”), Romuald Łanczkowski, (Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu RP), Jan Ryłko (Prezes, Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Rep. Czeskiej), Janina Sagatowska (Senator RP, Przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP), Wojciech Tyciński (Zastępca Dyrektora, Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ RP).

Konferencja będzie też okazją do przedstawienia w Warszawie żywej kultury Polaków z Zaolzia. Dla jej uczestników i szerokiej publiczności zaśpiewa Noemi Macura z zespołem Noemiracles, zatańczy Zespół Folklorystyczny Bystrzyca (MK PZKO Bystrzyca), zagra teatrzyk GAPA 2 (MK PZKO Niebory).

Wydarzenie zostanie ponadto wzbogacone przez prezentację dwu wystaw poświęconych miesięcznikowi „Zwrot” i Festiwalom PZKO, centralnej imprezie związkowej z ponad 60-letnią tradycją.

Konferencja będzie też okazją do zapoznania się z dorobkiem wydawniczym PZKO. Atrakcyjnie zapowiadają się warsztaty rękodzielnicze prowadzone przez wytwórców posiadających certyfikat „Górolsko Swoboda produkt regionalny®” i doświadczone lektorki z Sekcji Kobiet Zarządu Głównego PZKO oraz degustacja tradycyjnej kuchni Śląska Cieszyńskiego.

Będzie więc wyjątkową okazją do zapoznania się z bogactwem dziedzictwa kulturowego regionu leżącego na polsko-czesko-słowackim pograniczu.

Zdjęcie ilustracyjne – Festiwal PZKO, jedna z największych imprez PZKO

Tagi: , , , , ,

Komentarze


Czytaj również


Zaplanuj z nami weekend. Najciekawsze wydarzenia na Śląsku Cieszyńskim
luty022023

Zaplanuj z nami weekend. Najciekawsze wydarzenia na Śląsku Cieszyńskim

Gorolskie Centrum Informacji ogłosiło konkurs fotograficzny. Tematem są schroniska turystyczne
luty022023

Gorolskie Centrum Informacji ogłosiło konkurs fotograficzny. Tematem są schroniska turystyczne

Nominacja dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do Pokojowej Nagrody Nobla. Skierował ją marszałek Tomasz Grodzki
luty022023

Nominacja dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do Pokojowej Nagrody Nobla. Skierował ją marszałek Tomasz Grodzki

Z POCZTY REDAKCYJNEJ: Bal w Błędowicach
luty022023

Z POCZTY REDAKCYJNEJ: Bal w Błędowicach

Ambasador Mateusz Gniazdowski odwiedził Zaolzie. W planach kolejna wizyta
luty012023

Ambasador Mateusz Gniazdowski odwiedził Zaolzie. W planach kolejna wizyta

Ruszyły zapisy na 49. Zjazd Gwiaździsty. W tym roku odbędzie się w Istebnej
luty012023

Ruszyły zapisy na 49. Zjazd Gwiaździsty. W tym roku odbędzie się w Istebnej

Cieszyńska krasa – suknia cieszyńska. Jak powstaje suknia cieszyńska?
luty012023

Cieszyńska krasa – suknia cieszyńska. Jak powstaje suknia cieszyńska?

Zmarł Leonard Pietraszak. Zagrał m.in. w Czterdziestolatku, Vabanku
luty012023

Zmarł Leonard Pietraszak. Zagrał m.in. w Czterdziestolatku, Vabanku

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.