OSTRÓDA / W Domu Polonii w Ostródzie otwarto Polonijne Centrum Zdrowia w Domu Polonii.

  Centrum jest odpowiedzią na smutną potrzebę czasu, ponieważ coraz więcej Polaków ze Wschodu wymaga pomocy medycznej, czy to ze względu na skutki wojny w Ukrainie, czy białoruskie represje. Z drugiej zaś strony ze względu na postępującą specjalizację w medycynie i jej rozwój wymagający wymiany doświadczeń, będzie miejscem spotkań polskich lekarzy ze wszystkich zakątków świata.

  Pomoc dla Polaków ze Wschodu

  Prezes Wspólnoty Polskiej Dariusz Piotr Bonisławski powiedział, że Polonijne Centrum Zdrowia będzie rozszerzeniem dotychczasowej działalności Domu Polonii w Ostródzie, gdzie od wielu lat udzielana jest pomoc rehabilitacyjna i terapeutyczna Polakom mieszkającym zwłaszcza na Wschodzie, tj. w Ukrainie, Białorusi i Kazachstanie.

  „Obecny system opieki zdrowotnej w kraju sprawia, że czasami Polakom z Kresów trudno jest wejść w system leczenia szpitalnego w kraju. Nasze Centrum będzie w tym pomocne” – powiedział prezes Bonisławski. Obecnie Polakom ze wschodu i Polonii udzielana jest pomoc z zakresu rehabilitacji, czy psychoterapii. W Ostródzie m.in. zorganizowano turnusy rehabilitacyjne dla 421 osób pokrzywdzonych z nienawiści na tle narodowościowym, czy religijnym – głównie z Białorusi i Ukrainy.

  Integracja polskich środowisk medycznych z całego świata

  Drugim elementem działalności Polonijnego Centrum Zdrowia ma być szeroko pojęta integracja polonijnych środowisk medycznych. Chodzi o nawiązanie między personelem medycznym forum wymiany myśli, mają być też organizowane szkolenia, czy warsztaty. Prezes Bonisławski zapowiedział organizację zjazdu lekarzy polonijnych z całego świata – taki zjazd ma się odbyć w przyszłym roku.

  Nowe Centrum w Ostródzie ma służyć także pomocą w nostryfikowaniu dyplomów lekarzom, którzy chcą to uczynić. Ma służyć medykom, głównie ze Wschodu, w szkoleniach językowych i merytorycznych.

  „Chcemy też stworzyć bazę lekarzy polonijnych z całego świata” – powiedział Dariusz Piotr Bonisławski.

  Współpraca z uniwersytetami

  Wsparcie dla Polonijnego Centrum Zdrowia zapowiedział rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ks. prof. Ryszard Czekalski, który zadeklarował, że merytorycznie może służyć temu miejscu m.in. kadra i studenci kierunku lekarskiego tej uczelni. „W zakresie wspierania Polonii jest tak dużo do zrobienia, że nie konkurujemy ze sobą, ale się uzupełniamy” – podkreślił ks. prof. Czekalski.

  Centrum i współpracująca z nim Fundacja Pro Polonia (utworzona przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polski Komitet Olimpijski i Wspólnotę Polską) w ramach działalności otwartego uniwersytetu organizują wykłady dotyczące zdrowia i zdrowego stylu życia dla Polaków z całego świata. „Słuchają nas nie tylko na Wschodzie, ale i na Zachodzie. Ostatnio otrzymałem od Polonii w Chicago potwierdzenie tego, że nasza działalność jest im potrzebna” – powiedział prof. Henryk Skarżyński, który niedawno wygłosił wykład w ramach tej działalności. Prof. Skarżyński ocenił, że sytuacja seniorów mieszkających np. w USA „wymaga uwagi”, ponieważ osoby te są często samotne, nie dość zaopiekowanie. „Dzięki tym wykładom poszerzają swoją wiedzę, ale i integrują się z rodakami” – podkreślił prof. Skarżyński.

  Centrum wpisuje się w działalność Polskiej Misji Medycznej

  List do uczestników ceremonii otwarcia Polonijnego Centrum Zdrowia skierował minister w Kancelarii Prezydenta Jacek Siewierza, który podkreślił, że działalność nowego Centrum wpisuje się w działalność Polskiej Misji Medycznej. „To potrzebna i ważna inicjatywa” – napisał minister Siewierza.

  Marszałek woj. warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin podkreślił, że działalność Centrum wpisuje się w nową specjalizację medyczną regionu, którą jest szeroko pojęta działalność związana ze zdrowym życiem. Wojewoda Artur Chojecki mówił, że tego typu Centrum jest szczególnie ważne w obecnej sytuacji geopolitycznej.

  Źródło: PAI

  Tagi: , ,

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.