Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w powiecie karwińskim zwołał na niedzielę 9 października 1949 o godz. 9 nadzwyczajny zjazd powiatowy delegatów kół miejscowych PZKO w celu uchwalenia warunkowej likwidacji dotychczasowego związku i poczynienia przygotowań do połączenia się z powiatem czeskocieszyńskim w jeden związek. Na zjeździe tym odczytany zostanie projekt statutu PZKO po dokonaniu w nim pewnych zmian i poprawek i dostosowaniu go do nowych potrzeb rozwojowych PZKO w przyszłości.

  (Nadzwyczajny zjazd powiatowy PZKO w Karwinie i Cz. Cieszynie. „Głos Ludu” nr 117, 6 października 1949)

  Tagi: , , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test