W sobotę 27 listopada 2021 Instytut Polonika we współpracy z Polskim Związkiem Kulturalno-Oświatowym w Republice Czeskiej i Stowarzyszeniem Olza Pro zorganizował w Czeskim Cieszynie i Karwinie seminarium szkoleniowe z zakresu inwentaryzacji i opieki nad cmentarzami polskimi na Zaolziu.

Seminarium oraz pokazy praktyczne na dwu cmentarzach, ewangelickim oraz komunalnym w Karwinie Kopalniach, poprowadzili specjaliści, m.in. historycy sztuki i konserwator zabytków, którzy przybyli na Zaolzie z Warszawy z Instytutu Polonika.

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA jest wyspecjalizowaną państwową instytucją kultury, której organizatorem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Jest instytucją nadzorującą m.in. program ministerstwa „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”.

Projekt inwentaryzacji polskich śladów na cmentarzach Zaolzia. W sobotę można wziąć udział w szkoleniu

Część teoretyczna i praktyczna

W trakcie seminarium przedstawione zostały zasady opieki nad cmentarzami oraz zasady inwentaryzacji nagrobków. Pokazano także konkretne przykłady już przeprowadzonych przez Instytut Polonika prac.

Po zakończeniu części teoretycznej uczestnicy przenieśli się do Karwiny, gdzie na dwóch cmentarzach, starym ewangelickim i katolickim przy ul. Ostrawskiej, przebiegała część praktyczna. Wykładowcy pokazali na konkretnych nagrobkach, w jaki sposób należy o nie dbać, jakich materiałów używać podczas naprawiania. Omówiono także, jak powinny wyglądać poszczególne kroki prac renowacyjnych i co powinno być priorytetowe.

To dopiero początek współpracy

– Jest to pierwsze tego rodzaju szkolenie na Zaolziu. Z Instytutem Polonika jesteśmy w kontakcie i już planujemy kolejne wydarzenia w przyszłym roku na wiosnę. Na pewno chcemy współpracować w zakresie opieki nad cmentarzami i ich inwentaryzacji nie tylko na Zaolziu – powiedział Marek Konieczny ze stowarzyszenia Olza Pro.

Tagi: , , , ,

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.