WROCŁAW / Znany polski językoznawca prof. Jan Miodek odebrał we wtorek 24 czerwca tytuł Honorowego Obywatela Wrocławia oraz Nagrodę Wrocławia i Nagrodę Prezydenta Wrocławia.

  Prof. Miodek związany jest z Wrocławiem od 1963 roku, kiedy został studentem polonistyki. Od 26 lat pełni funkcję dyrektora Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, od lat 80. prowadzi programy językoznawcze w telewizji, od 1987 roku program „Ojczyzna polszczyzna“, a od 2009 roku „Słownik polsko@polski”.

  Jan Miodek jest również częstym gościem na Zaolziu, 19 maja można było posłuchać jego wykładu pt. „Co lubię, a co mnie irytuje we współczesnej polszczyźnie” w Gimnazjum z Polskim Językiem Nauczania w Czeskim Cieszynie.

  Tagi: , ,

   Komentarze

   Czytaj również


   #KTOTYJESTEŚ

   ZWROT TV

   Senat Rzeczypospolitej Polskiej Ministerstvo Kultury Fundacja MSZ Fortissimo haloCieszyn

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl www.prekladypygmalion.cz

   Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.

   Website Security Test