Tag: Janusz Kamocki


Zmarł Janusz Kamocki – przyjaciel Zaolzia
październik222021

Zmarł Janusz Kamocki – przyjaciel Zaolzia

Z głębokim smutkiem pragniemy poinformować o śmierci doktora Janusza Kamockiego, członka honorowego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, żołnierza Armii Krajowej, muzealnika i podróżnika. Pan doktor odszedł 22 października 2021 roku w wieku 94 lat. Był absolwentem etnografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorat uzyskał na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od zakończenia studiów do przejścia na emeryturę był zawodowo związany z Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie, dla którego prowadził liczne badania terenowe w Azji. Do końca życia był żywo zainteresowany sprawami PTL i starał się w nim aktywnie działać. Naukowo interesował się kulturą orientu i sytuacją Polonii i Polaków za granicą, czego wyrazem jest kilkadziesiąt publikacji naukowych i liczne pozycje książkowe. Był wielkim przyjacielem Zaolzia, wspierał działania różnych organizacji i póki pozwalało mu na to zdrowie był na każdym Gorolskim Święcie w charakterze prelegenta czy honorowego gościa. Msza pogrzebowa odbędzie się w czwartek 28 listopada o godz. 12.00 w kościele św. Józefa w Sandomierzu, po której zmarły zostanie odprowadzony na miejsce spoczynku. Źródło: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

Harcerskie spotkanie z historią
maj142019

Harcerskie spotkanie z historią

KARWINA / Harcerze z 2. Karwińskiej Drużyny Harcerskiej Wielka Niedźwiedzica zorganizowali „Dzień Polski”. 10 maja w szkole we Frysztacie ciekawe i wartościowe referaty, a właściwie gawędy wygłosili zaproszeni goście - historycy, ale także ci, którzy sami przeżyli to, o czym opowiadali. (więcej…)

Święto Niepodległości w Krakowie
listopad122015

Święto Niepodległości w Krakowie

KRAKÓW / Polski Związek Kulturalno-Oświatowy obecny był na tegorocznych krakowskich obchodach Święta Niepodległości. Przedstawiciele polskich organizacji z Czech złożyli wieniec przy grobie Nieznanego Żołnierza i uzupełnili niszę Kamienia Węgielnego ziemią z pól bitewnych AK. (więcej…)

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.