REGION / Wyposażone tornistry już czekają w polskich szkołach na Zaolziu na swoich małych właścicieli. Dzisiaj z magazynu OlzaLogistic przedstawiciele wszystkich polskich szkół mogli odebrać wyprawki dla swoich pierwszoklasistów. W tym roku bowiem ponownie jest realizowany Bon Pierwszaka.

Program Bon Pierwszaka realizowany jest przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego, a finansowanego przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki. W tym roku to już ósma edycja. „Bon Pierwszaka” organizowany jest we współpracy z organizacjami polskimi poza granicami kraju, w Czechach jest to Macierz Szkolna w Republice Czeskiej.

Wyprawki szkolne otrzymają uczniowie na Litwie, Łotwie, w Czechach i na Węgrzech

Wyprawki otrzyma 1062 uczniów z 62 placówek na Litwie, 163 uczniów z 3 szkół na Łotwie, 271 uczniów z 22 szkół z Zaolzia oraz ze Szkoły Polskiej im. św. Jadwigi w Pradze. Dzięki realizacji przedsięwzięcia na Węgrzech wyprawki i stypendia otrzymają także pierwszoklasiści ze Szkoły Polskiej im. Sándora Petőfiego w Budapeszcie.

Tornistry i legitymacje dla pierwszoklasistów

Dzięki pozyskanym funduszom zakupiono wyprawki dla wszystkich 252 tegorocznych pierwszoklasistów, którzy rozpoczną naukę w polskich szkołach na Zaolziu. W skład wyprawek wchodzi w pełni wyposażony tornister i stypendium edukacyjne. Dla każdego ucznia pierwszej klasy w pierwszym dniu szkolnym przygotowane będą również wnioski o wydanie legitymacji ucznia, która upoważnia między innymi do zakupu biletów ulgowych w Polsce. Chodzi o te same legitymacje szkolne, które mają uczniowie szkół w Polsce.

Kongres Polaków w Republice Czeskiej do wyprawki dołożył jeszcze książkę „Cudowny chleb” Józefa Ondrzusza. Konsulat Generalny przekazał komis „Tytus, Romek i Atomek. Księga VIII. Tytus astronomem”.

Tagi:

KomentarzeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki
REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.