CIESZYN / Do 5 kwietnia w Muzeum Drukarstwa w Cieszynie można obejrzeć wystawę zatytułowaną „Rodzinne spojrzenie na grafikę”. Jest to wycinek dorobku graficznego Katarzyny Handzlik oraz Krzysztofa Marka Bąka, profesorów Instytutu Sztuk Plastycznych Uniwersytetu Śląskiego, gdzie wspólnie tworzą zespół Pracowni Badań nad Ekslibrisem Współczesnym.

  Pracownia Badań nad Ekslibrisem Współczesnym działa w cieszyńskim Instytucie Sztuk Plastycznych już ponad dekadę. Skupia się wokół ekslibrisu cyfrowego. Część prezentowanych na wystawie grafik jest wspólnym dziełem małżonków. Podczas wernisażu, jaki odbył się 14 września, małżeństwo artystów wyjawiło, że Krzysztof Marek Bąk od samego początku tworzy grafiki cyfrowe, natomiast Katarzynie Handzlik bliższa jest praca technikami tradycyjnymi. Na wystawie prezentują oni serię grafik będących ich wspólnymi pracami, łączących obie techniki.

  „Sztuka księgoznaku jest głównym polem naszej aktywności graficznej”

  — Choć nasze realizacje różnią się od siebie stylistycznie, mają kilka cech wspólnych. Przede wszystkim szczególną atencją i miłością darzymy ekslibris. Sztuka księgoznaku jest głównym polem naszej aktywności graficznej. Cenimy treść wyrażaną poprzez symbole, metafory, alegorie. Wartością jest dla nas tradycja ekslibrisu i wynikająca z niej głęboka zależność pomiędzy miniaturą graficzną i osobą, której księgoznak jest dedykowany. Staramy się, aby każda praca była małym, symbolicznym portretem — podkreślają artyści.

  (indi)

   Komentarze   CZYTAJ RÓWNIEŻ   REKLAMA Walizki
   REKLAMA
   Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

   www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

   Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
   Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
   Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.